Prof. Dr. Yusuf Balcı “COVID-19’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ekonomilerine Etkileri” konulu toplantıya katıldı

Haber Tarihi: 28.09.2020
Üniversitemiz İşletme Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Balcı İngiltere’de faaliyet gösteren İslami Strateji Enstitüsü (Institute for Islamic Strategic Affairs - IISA) düzenlenen “COVID-19’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ekonomilerine Etkileri” konulu toplantıya katıldı.


Üniversitemiz İşletme Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Balcı İngiltere’de faaliyet gösteren İslami Strateji Enstitüsü (Institute for Islamic Strategic Affairs - IISA) tarafından hazırlanan “Acil Pilot Proje” kapsamında 16 Haziran 2020 tarihinde web üzerinden düzenlenen COVID-19’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ekonomilerine Etkileri konulu toplantıya katıldı. 15 Temmuz 2020’de Rapor olarak da yayımlanan Projeye, sunum yapan çekirdek uzman grubu olarak Türkiye’den Prof. Dr. Yusuf Balcı ile birlikte Umman, Mısır, Lübnan, İsrail ve BAE’nden 6 ekonomist ile farklı ülkelerden 17 uzman da tartışmacı olarak katıldı. Toplantıda ve sonuçları yayımlanan raporda Pandeminin bölge ekonomileri üzerindeki etkileri, tedbirler, geleceğe ilişkin öngörüler ve işbirliği konuları üzerinde duruldu. Prof. Dr. Balcı, COVID-19’un ekonomik etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye tecrübesinden ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından hazırlanan “COVID-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri” konulu çalışmadan da örnekler vererek gelecekte karşımıza çıkabilecek toplumsal ve ekonomik yapıya ilişkin öngörülerde bulundu.