Oyun Değiştiren Güç: Yapay Zekâ

Haber Tarihi: 21.09.2020
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. N. Öykü İyigün ve İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa K. Yılmaz’ın editörlüğünü yaptıkları “Oyun Değiştiren Güç: Yapay Zekâ” kitabı Beta Yayınevi tarafından basıldı. 

Kitap, alanında uzman farklı disiplinlerden bilim insanlarının kaleme aldığı, iş dünyasından yapay zeka temelli örnekleri sektörler ve fonksiyonlar (bankacılık, sağlık, otomotiv, perakende, reklam, lojistik, ticaret, hukuk, vb.) kapsamında Türkiye özelinde inceleyen ilk bilimsel kitap olması açısından da önem taşıyor. 

Çalışma, farklı konularda uzmanlaşmış akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin yapay zekanın pratik uygulamalarına dair derinlikli bakış açılarını yansıtıyor. Kitap ayrıca okuyucuya yapay zekaya dair fikri zenginliği akıl süzgecinden geçirerek kendi ruh dünyasında değerlendirme imkanı sunuyor. Bu açıdan kitap yapay zekanın sadece teknik bir konu olduğu yanılgısını ortadan kaldırırken bu teknolojinin günlük hayata nasıl entegre edileceğine de rehberlik ediyor.

20 bölümden oluşan kitaba birçok bilim insanı ve sektör profesyoneli katkı sağlarken İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden 6 öğretim üyesinin de bölümü yer alıyor. Kitapta İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Görener, Prof. Dr. Figen Yıldırım, Prof. Dr. Gülay Öztürk, Prof. Dr. Cihad Demirli, Doç. Dr. Gözde Öymen ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bayazıt çalışmalarıyla katkıda bulunmuş.