Prof. Dr. Yusuf Balcı ASHK Toplantısında

Haber Tarihi: 15.09.2020
Üniversitemizin İşletme Fakültesi İktisat (İngilizce) Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Balcı Avrupa Konseyi bünyesindeki Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin (ASHK) 7-11 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 315. toplantısına katıldı. 

Prof. Balcı, 15 bağımsız ve tarafsız üyeden oluşan ASHK’ye Türkiye Cumhuriyeti tarafından aday gösterilmiş ve Aralık 2018’de yapılan seçimlerde Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin 42’sinin oylarıyla seçilmişti. 

ASHK esas itibariyle taraf ülkelerin Avrupa Sosyal Şartı’na uyup uymadıklarını denetleyen teknik bir organ. Avrupa Sosyal Şartı, 1961 yılında Torino'da imzaya açılan ve 1965 yılında uygulamaya konulan, Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin ve bu "şartı" imzalayan devletlerin uymayı kabul ve taahhüt ettikleri, temel hakları koruyan, medeni ve politik hakları garanti eden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni takviye eden bir Avrupa Sözleşmesi’dir. Avrupa Konseyi’nin bağlayıcı bir sözleşmesi olarak Avrupa
Sosyal Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, ekonomik ve sosyal haklar alanındaki detaylı düzenlemesi olarak görülebilir. 

Sözleşmeyi imzalayan devletlerin, Avrupa Sosyal Şartı’na uyum içinde olup olmadığına, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi tarafından düzenli olarak denetlenerek karar veriliyor ve ASHK tarafından hazırlanan bu raporlar yayımlanıyor. 

Düzenli olarak Fransa’nın Strasbourg şehrinde toplanan ASHK, COVID 19 Pandemisi nedeniyle Ocak 2020 sonrasında toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştiriyor.