Akademisyenimiz Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde Bildiri Sundu

Haber Tarihi: 04.09.2020
İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Doç. Dr. N. Öykü İyigün, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve alanın en saygın bilimsel toplantılarından biri olan 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde İşletme programı doktora öğrencileri Habibe Reşat Cica, Kerim Güvendi ve Berat Şensoy Büyükaslan ile beraber hazırladığı bildiriyi sundu.

Doç. Dr. İyigün, İşletme programı doktora öğrencileri Habibe Reşat Cica, Kerim Güvendi ve Berat Şensoy Büyükaslan ile beraber hazırlamış olduğu “Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Yeşil Örgütsel Davranış Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü: Bir Kamu Kurumunda Araştırma” başlıklı bildiriyi başarıyla sundu. Sözkonusu bildiri, kongre bildiri kitabında da yayınlandı.