Kişinin Kendi Kaderini Tayin Hakkı Bağlamında Tıbbi Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi

Başlama Tarihi: 08.03.2016   |  Bitiş Tarihi: 08.03.2016
İstanbul Ticaret Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Topluluğu, 8 Mart 2016 Salı Dünya Kadınlar Günü’nde kişinin kaderini belirlemesinde öncü etmenlerden olan birtakım tıbbi uygulamaları konu alan “Kişinin Kendi Kaderini Tayin Hakkı Bağlamında Tıbbi Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi “ başlığı altında Uluslararası bir sempozyum gerçekleştirecektir. Özellikle dünyanın hemen hemen her ülkesinde uygulanması ve kabul edilmesi tartışılan “Ötenazi”nin, yine çokça tartışılan “Ashley Vakası”nın, uygulamada genellikle kişinin rızasının dahi aranmadığı “sünnet” halinin konuşulacağı sempozyumda konuları hem Tıp hocaları hem de Hukuki boyutu ile saygın Hukuk hocaları anlatacaktır.

Uluslararası konuşmacıların da yer aldığı programda Sırbistan ve Karadağ’daki uygulamaların ve yasal düzenlemelerin de ne şekilde olduğu hakkında bilgi edinimi sağlanacaktır.

Programda Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde sunumlar olacaktır ve yabancı dillerde gerçekleşecek sunumlar için Türkçe’ye ardıl çeviri yapılacaktır. Tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan program; ücretsiz olup, kayıt sempozyumun hemen öncesinde yapılacak ve sonrasında tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

Konuşmacılar

Dr. Cand. Ivana Markovic (Belgrad Üniversitesi-Hukuk Fakültesi)
Iva Simonovic (Karadağ Anayasa Mahkemesi Stajeri)
Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız (İstanbul Ticaret Üniversitesi- Hukuk Fakültesi)
Prof. Dr. Ömer Özkan (İstanbul Ticaret Üniversitesi- Hukuk Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Erçin (İstanbul Üniversitesi- Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Barış Atladı (Türk-Alman Üniversitesi - Hukuk Fakültesi)
Araş. Gör. Erdem İzzet Külçür (İstanbul Ticaret Üniversitesi- Hukuk Fakültesi)