2. Uluslararası Matematik Konferansı

Başlama Tarihi: 03.06.2015   |  Bitiş Tarihi: 06.06.2015
International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015) üniversitemizde başlıyor

2. Uluslararası Matematik Konferansı/International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015) 3-6 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütüce Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Konferans çerçevesinde Matematik bilimindeki son gelişmeler ve diğer alanlarla ilişkileri ve sanayi ve endüstrideki uygulamaları üzerinde 400’den fazla bildiri sunulacaktır.
Konferansa 80 farklı ülkeden toplam 400 matematikçi bilim insanı katılacaktır.

Konferansın temel amacı farklı ülkelerden matematikçileri bir araya getirmek, matematik alanındaki çözülemeyen son problemler üzerinde bilim insanlarının yüz-yüze tartışmalarına imkânlar vermektir.

Diğer yandan ülkemizdeki genç bilim insanlarının diğer ülkelerdeki uzman bilim insanlarıyla tanışmalarına ve ileriye dönük bazı problemler üzerinde programlar yapmalarına imkân verecek ve böylece ülkemizdeki genç bilim insanlarının dünyadaki Matematik alanındaki güncel gelişmeleri daha etkin takip etmelerini sağlayacaktır.

Detaylı bilgi için: +90 444 0 413 #4650
www.icrapam.org