Sütlüce Kampüsü E Blok Balkon Sıvalarının Yenilenmesi İşi İhale İlanıSÜTLÜCE KAMPÜSÜ E BLOK BALKON SIVALARININ YENİLENMESİ İŞİ İHALE İLANI


İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sütlüce Kampüsü E Blok Balkon Sıvalarının Yenilenmesi işi için ihale süreci planlamıştır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul adresinden veya www.ticaret.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 18.01.2021 – 14.00
 
Sorularınız için teknik@ticaret.edu.tr adresine mail iletebilirsiniz.

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ticaret.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
 
 • Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Üniversitenin adı ve açık adresi yazılmalıdır.
 • Kapalı zarfın kapatılan (Yapıştırılan Kulakçıkları) yerleri Firma kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Fiyat teklifi kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Zarf içerisine konulacak Şartname, Sözleşme taslağı ve teklif formunun her sayfası kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Şartname veya sözleşmede istenilen evrak var ise zarfa mutlaka konulmalıdır.
 • Tekliflerin geçerlilik süresi 45 gün olmalıdır.
 • Ürün veya hizmetin tamamına teklif verilmesi gereklidir
 • Yukarıda bahsi geçen konulara uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Sütlüce Balkon Sıvaları Şartname
 2. Sütlüce E Blok Sıva Yenileme İşi Sözleşmesi
 3. Fiyat teklifi - Sütlüce Balkon Sıvalarının Yenilenmesi