Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Kapasite Geliştirme Eğitimleri Serisi – Nitel Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları


İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ SERİSİ – NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI
 
Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü uhdesinde 2019-2020 Bahar döneminde başladığımız “Kapasite Geliştirme Eğitimleri serisi kapsamında, yalnızca İstanbul Ticaret Üniversitesi LİSANSÜSTÜ öğrencilerine yönelik 26.12.2020 tarihinde (13.00-15.00) ücretsiz, alanında uzman eğitmenlerin vereceği NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI eğitimi planlanmıştır.
 

Kontenjan sınırlı olduğu için eğitime katılmak LİSANSÜSTÜ öğrencilerimizin başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Eğitime ilişkin linkler başvurusu kabul edilen adaylara beyan ettikleri mailler üzerinden iletilecektir.
 
 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız