Kurumsallığa İlk Adım (KİAP) Projesi Başladı

İstanbul Ticaret Odası ve Üniversitemiz ortaklığında "Kurumsallığa İlk Adım (KİAP) projesi geliştirilmiştir. Projenin amacı, KOBİ’lerin uzun vadede istikrarlı ve kalıcı faaliyet göstermeleri amacıyla, temel faaliyet göstergeleri analiz edilerek, KOBİ’lere özgü kurumsal bir yönetim çerçevesi oluşturulması hedeflenmektedir.

Projenin öncelikli hedefi, üç fazlı bir yapıda İTO üyesi şirketleri temel faaliyet göstergeleri bazında iyileştirmek ve KOBİ’lere özgü dijital bir yönetim modelini oluşturup hizmete sunmaktır.

Proje süreçleri kapsamında ön analiz ve değerlendirme fazının ardından saha araştırmaları kapsamında projeye katılımcı firmaların mevcut durum analizleri, performans yönetim sisteminin tasarımı, firmaların ihtiyaç, talep ve beklentileri analiz edilecektir. Sektördeki firmaların iş modellerinin incelenmesi, içsel performans faktörleri ve ölçüm modelinin pilot uygulamaları, performans modelinin yazılıma aktarılmasına yönelik ön çalışmanın hazırlanması ile projenin genel uygulanmasına yönelik etki çalışmasının yapılması yer almaktadır.

Projeden Beklenen Çıktılar:

Proje üç fazdan oluşmaktadır. 1.Faz, farklı sektörlerden seçilecek 10 firmanın genel anlamda durum değerlendirilmesi yapılarak, çeşitli göstergeler bazında mevcut durumları analiz edilerek hedef göstergelere varmada stratejiler ve performans göstergeleri oluşturulacaktır. Bu süreç kapsamında şirketlere danışmanlık hizmetleri de verilecektir.

Programın ikinci fazında birinci fazdan elde edilecek sonuçlar neticesinde , firmaların göstergelerinin dijital takibi için yazılım gerçekleştirilecek ve seçilecek 100 firma üzerinde pilot uygulaması yapılacaktır.

Son fazda ise elde edilecek bütün bilgiler doğrultusunda bütün KOBİ’ler bu programa dahil edilecektir.