2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Kayıt Yenileme İşlemi Yapmayan Lisansüstü Öğrencileri İçin Duyuru


İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinin 46. Maddesi 3. Bendindeki; “Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanunda belirlenen öğrenim süresinden sayılır. Kayıtsız geçirilen yarıyılın öğrenim ücretini ödemek koşuluyla takip eden yarıyıl başında kayıt yenilenebilir.” hükmü kapsamında kayıt yenilemediğiniz döneme ilişkin olarak bağlı bulunduğunuz Enstitünüz aracılığı ile kesinleşmiş “kayıt dondurma” veya “kayıt sildirme” kararınız bulunmadığı sürece, öğrenim ücreti borçlanmanız devam etmektedir. Gereği bilgilerinize rica olunur.
 

Not: Konuyla ilgili aşağıdaki mail adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.


Eğitim dönem bilgileriniz için; ogrenciisleri@ticaret.edu.tr
Kayıt dondurma, kayıt sildirme kararı için; fenbilimleri@ticaret.edu.tr   sosyalbilimler@ticaret.edu.tr  disticaret@ticaret.edu.tr  finans.enstitusu@ticaret.edu.tr
Öğrenim ücret bilginiz için; maliisler@ticaret.edu.tr