İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine!


Değerli Öğrencilerimiz,

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı derslerin yapılma yöntemi, dönem içi / dönem sonu sınavlarının dönem sonu başarı durumuna etkisi ve sınavların gözetimiyle ilgili alınan kararlara ilişkin duyurularımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
  • Salgın sürecinin hala önemli riskler içermesi bakımından sizlerin ve yakınlarınızın sağlığının korunabilmesi amacıyla derslerimizin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonuna kadar çevrimiçi (online) olarak uygulanması kararı alınmıştır.
  • 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi yarıyıl içi değerlendirmeleri için yapılacak olan online sınav, proje ve ödev gibi değerlendirmelerin toplamının genel başarıya etkisinin %40 olarak uygulanması kararı alınmıştır.
  • 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ara sınavlarının gözetimsiz elektronik ortamda yapılmasına veya ara sınav yerine geçecek ya da ara sınava ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağı kararının dersin öğretim üyesi tarafından belirlenmesi kararı alınmıştır.
  • 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı, yarıyıl sonu sınavlarının “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak gözetimli olarak elektronik ortamda yapılmasına ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” ve mahremiyet gerekçeleri ile online (çevrimiçi) sınava katılmak istemeyen veya teknik sebeplerle online (çevrimiçi) sınava giremeyecek olan öğrencilerin sınavlardan üç hafta önce İşletme Fakültesine bu durumu yazılı olarak bildirmeleri halinde Yerleşkemizde sınava girme imkanı sağlanabilecektir.

Sağlıklı günler dileriz

İşletme Fakültesi Dekanlığı