SNV Kodu İle Ders Alan Öğrencilerin Durumu Hakkında Duyuru


Değerli Öğrencilerimiz,
 

Covid-19 pandemi süreci nedeniyle 2020 güz yarıyılı ile sınırlı olmak üzere, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34.maddesinin 8.fıkrası doğrultusunda sadece SNV kodu ile ders alan öğrencilerin, vize sınavı yerine performans, proje ve araştırma ödevi gibi yöntemlerle değerlendirilmesi, yılsonu sınavlarının ise Blackboard Open (LMS) uzaktan eğitim uygulaması üzerinden gözetimli olarak yapılmasına Üniversitemiz Senatosu tarafından karar verilmiştir.
 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü