Lisansüstü Öğrencilerinin Tez ve Proje Teslim Sürecinde Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Duyuru