Hocalarımızdan Yrd. Doç. Dr. Ahmet F. Tabak Ödüle Layık Görüldü

Akademisyenlerimizden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Fatih Tabak tarafından hazırlanan bildiri Wessex Institute of Technology (Wessex Teknoloji Enstitüsü) tarafından ödüle layık görüldü.
 
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği öğretim üyelerinden Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Fatih Tabak,
10 Nisan-12 Nisan 2013 
tarihleri arasında Wessex Institute of Technology (Wessex Teknoloji Enstitüsü) tarafından İspanya'nın Maspalomas şehrinde düzenlenen “Fluid Structure Interaction
2013 
(Akışkan Yapı Etkileşimi
2013
)” adlı konferansta üniversitemizi temsil etmiştir.
 
Dr. Ahmet Fatih Tabak'ın birinci yazar olarak sunumunu gerçekleştirdiği “Experimental validation of a CFD-based resistive force coefficient set for rotating helical tails in cylindrical channels (Silindirik kanallar içinde dönen sarmal yapılar için hesaplamalı-akışkanlar-mekaniği-tabanlı direnç katsayısı setinin deneysel doğrulaması)” adlı bildiri, konferans komitesi tarafından en iyi sunum/makale seçilmiş ve de Profesör Doktor Subrata Chakrabarti anısına verilen "Subrata Chakrabarti Medal" ödülüne layık görülmüştür. Bu kapsamda kendisine bir sertifika verilmiştir.