Prof. Dr. Oğuz Uras Girişimciliğin Püf Noktalarını Anlattı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uras, Bursa’da ”Küresel Girişimciliğin Püf Noktaları” başlıklı konferans verdi.

Üniversitemizin Bursa temsilciliğinin organize ettiği konferansta konuşan Uras, Bursa’nın girişimcilik ruhunun gelişmişliğine dikkat çekerek, “Bursa bu yönüyle de Türkiye’nin en önde gelen şehirlerinden birisidir” mesajını verdi. 


Girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik strateji ve politikaların her geçen gün önem kazandığına değinen Uras, tespit ve önerilerini şöyle sıraladı:
 • Küreselleşmenin giderek yoğunlaştığı günümüzde, girişimciliğin dünya ölçeğinde yaygınlaşması, yerel bazdaki girişimciler açısından büyük fırsatlar yaratmaktadır.
 • Yerel girişimcilerin, toplumsal, bireysel ve kültürel yapılarında ufak çaplı da olsa bir değişime uğramaları kaçınılmazdır.
 • Toplumsal ve kültürel değişimin sağlıklı olması için, hükümet politikalarının, özellikle güven ortamının oluşturulmasına ve sürdürülmesine dönük hukuk sisteminin oluşturulması yönünde olması gerekir.
 • Küresel rekabet ve işbirliğinin her geçen gün artması, girişimcilerin, diğer üretim faktörlerinden daha ziyade, birbirlerine olan güvenlerinin artmasını gerektirmektedir. Bu nedenle Türkiye’de güven ortamını geliştirmek ve sürdürmek zorundayız.
 • Her toplumda girişimciliği etkileyen diğer bir faktör de düşünce özgürlüğüdür. Çünkü, düşünce özgürlüğüne sahip olmayan toplumların girişimci olması, fikir üretmesi, bilgi üretip teknolojiye geçmeleri, yenilikçi olmaları mümkün değildir. Başka bir deyişle, bu toplumların, bilgi odaklı teknolojik üretim sistemlerine geçmeleri olanaksızdır. Bu nedenle, fikir özgürlüğü ile birlikte, eğitim sistemimizde de gerekli değişiklikler yapılmalıdır.
 • Türk eğitim sistemi ezbercilikten kurtarılmalı, eğitimde her alanda, özgüveni tam, girişimci bireyler yetiştirmeliyiz.
 • Her toplumda yeni değerler ve değişimler, ancak, toplumsal güçlerin desteğini aldıkları zaman uygulama alanı bulur.
 • Üretimi engelleyen toplumsal anlayışın ortadan kaldırılması için, toplum içindeki odakların aynı paydada birleşmeleri gerekiyor. Buradan hareketle, toplumsal değişimin gerçekleşmesiyle, bireyler daha dinamik, daha atılgan ve daha sorgulayıcı olurlar.
 • Toplumsal dönüşümün sağlanmasıyla, girişimciler, daha rekabetçi bir görüş sergileyeceklerdir.
 • Ülkelerin küresel alanda, başarı ve devamlılık sağlamalarının başlıca unsuru şeffaflıktır. Bu nedenle şeffaf bir birey ve toplum oluşturmaya özen göstermek zorundayız.
 • Girişimciler, evrensel etik ve hukuk ilkelerine bağımlı ve ilkeli olmalıdırlar. 
 • Her girişimci, geleceğini, geçmişten daha fazla verimli kılmak zorundadır. 
 • Türkiye’nin sağlıklı kalkınması açısından, entelektüel sermaye birikimi gerçekleştirilmeli, üretilen katma değerler işletme içerisinde tutmalıdır. Bunun için, girişimcilerin çalışanları ile ilişkileri sağlıklı ve düzenli olmalıdır. 
 • Her girişimci, uluslararası düzeyde rekabetçi olabilecek şekilde, kendisini ölçek ekonomisine odaklamalıdır. Ayrıca, her girişimci, küresel pazarlama ve ar-ge çalışmalarına önem verilmelidir.
 • Dışa açılma, dışarıya, sadece mal ve hizmet pazarlamak anlamına gelmez. Dünyaya açılma, maddi ve manevi zenginliklerin geliştirilmesini ve dünyaya pazarlanmasını içerir.


Prof. Dr. Oğuz Uras, girişimciliğin merkezi olan Bursa’da bir girişimcilik üniversitesi açılmasını da önerdi ve buradan yetişecek girişimcilerin, Türkiye’nin kalkınmasında çok önemli roller üstlenebileceklerini kaydetti.