Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerine Duyuru

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46. maddesine dayanılarak
2012-2013
Öğretim Yılı için öğrenci asistanı alınacaktır.

Öğrenci asistanı olmak isteyen öğrencilerimizin
02.11.2012
saat 17:00'ye kadar ilgili bölüme dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.