Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Defterleri Teslimi Hakkında

Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin dikkatine,
2012
yaz döneminde donanım ve yazılım stajını yapan öğrencilerin,

10.12.2012, Pazartesi
günü saat: 10:00-17:00 arasında staj defterlerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Yer: 2. Kat Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Donanım Stajı (1. staj) Arş. Gör. Erdem Yavuz
Yazılım Stajı (2. staj) Arş. Gör. Ezgi Yamaç

Not: Defteri teslim etmeden önce aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

Uyarılar

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden staj yeri bildirim formlarını zamanında teslim edenler, defterlerini teslim etmeden önce aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.
  • Staj yapılan kurum adı ve daha önce bildirim formlarında belirtilen kurum adı birbirinden farklı olanlar bildirim formlarını tekrar doldurup ilgili öğretim üyesine paraf attırmalıdırlar.
  • Her öğrenci “Staj Yeri Bildirim Formu” ve “Stajyer Kabul Formu” nun güncel hali ile “Sigorta Formları(İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri)”nin fotokopilerini en geç staj defterlerinin son teslim tarihinde defter ile birlikte teslim etmelidir.
  • Staj defterinin ön kapak sayfasındaki resimli kısıma, resim yapıştırılıp, Üsküdar Kampüsü’nde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda  resmin üzeri mühürletilmelidir.
  • Staj defterinin yine ön kapak sayfasında yer alan, doldurulması gereken bölümler, açık-okunaklı, büyük harflerle ve tükenmez kalemle doldurulmalıdır.
  • Staj Numarası bilgisi mutlaka yazılmalıdır.
Donanım Stajı için Staj Numarası: 1; Yazılım Stajı için Staj Numarası: 2
  • Staj defteri, yapılan stajın (1. veya 2. staj) niteliğine uygun biçimde staj el kitabında belirtilen yazılı bölümler dikkatlice okunup, istenen hususlara özen gösterilerek düzenlenmelidir.
  • Günlük raporların her sayfası, ilgili yönetici tarafından imzalanmalı ve her sayfasına kurum kaşesi/mühür basılmalıdır.
(Kaşe, kurum kaşesi olmalıdır. Şahsi kaşenin geçerliliği yoktur.)
  • “Kurumun Öğrenciyi Değerlendirme Formu”, kurumdaki yetkili kişi tarafından kurum kaşesi basılarak imzalanmalı ve defterlerin teslim tarihinde kapalı zarf içerisinde defter ile birlikte getirilmelidir. Zarf, kapatıldığı yerden mutlaka tekrar kaşelenmelidir.
  • Defterin sonunda bulunan “Kurum Hakkında Genel Rapor” ve “Öğrencinin Staj Yerini Değerlendirme Formu” ile en son sayfanın üst kısmında öğrenciye ait bilgiler mutlaka doldurulmalıdır.