Birinci Avrupa Demokrasilerinin Geleceği ve Müslüman Topluluklar Forumu

BİRİNCİ AVRUPA DEMOKRASİLERİNİN GELECEĞİ VE MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR FORUMU
 
Konu:
Avrupalı Müslümanlar
Türkiye’de Buluşuyor, Geleceğini konuşuyor
10-11 Mayıs 2012
AB Günleri
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Eminönü Kampüsü
İsmail Özaslan Konferans Salonu
 
PROGRAM
1.GÜN:
 
 
09.00: Kayıt
 
09.20: Sinevizyon: Avrupalı Müslüman Toplulukların konumu
 
09.30: Protokol Konuşmaları
 
T.C. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ
Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Sayın Mahir YAĞCILAR
Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Hadi NEZIR
Eski Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı (2010-2012) Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Avrupa Konseyi Konferansı (USTK) Başkanı Sayın Jean-Marie HEYDT
T.C. AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı  Sayın Dr. F.H. Burak ERDENIR
Avrupa Müslüman Birliği (EMU) Şeref Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş
Uluslararası Adalet, Eşitlilik ve Barış Konseyi (COJEP) International Genel Başkanı Sayın Ali GEDİKOĞLU
İTİCU Mütevelli Heyet Başkanı Erhan ERKEN
 
11.00: Açılış Konferansı
 
Toplumsal Bütünlük için Avrupalı Müslümanlar İnisiyatifi (EMISCO) Genel Başkanı ve BM Irkçılıkla Mücadele eski Özel Raportörü Sayın Doudou DIENE (2002-2007)
Avrupa'daki Müslüman Toplulukların durumuna genel bakış. Siyaset ve Medya alanında ırkçı ve zenofobik trendler, toplumda Müslüman karşıtı duyguların normalleşmesi ve kurumsallaşması.
                       
12.00: Plaket Takdimi & Fuaye Alanında Toplu Fotoğraf Çekimi
 
Organizasyonun ev sahibi olan İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından Açılış Konferansı Konuşmacılarına plaket takdimi ve akabinde fotoğraf çekimi için fuaye alanına geçiş
 
12.30: Öğle yemeği
 
 
Paneller
 
13.00 – 15.00: 1.Oturum: Avrupa Demokrasilerinin geleceği: Özgürlük mü? Güvenlik mi?
 
İslam Karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği boyutlar. Evrensel değerlerin AB içindeki konumu ve geriletilme politikaları. Siyasal alana egemen olmaya başlayan popülizm.
 
Oturum Başkanı :       Bashy QURAISHY – Toplumsal Bütünlük için Avrupalı Müslümanlar İnisiyatifi (EMISCO) Genel Sekreteri
Raportör:                    Hicret SOY – İstanbul Boğaziçi Üniversitesi
Konuşmacılar :            Prof. Aristotle KALLIS – Lancaster Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kapsayıcı ve Kültürlerarası bir Avrupa’nın ince kırmızı çizgileri: Yeni ve pozitif bir akıma olan ihtiyaç
 
                                   Prof. Dr. Ural MANÇO – Sosyolog, Brüksel Saint Louis Fakültesi Ögretim Üyesi
                                               Avrupa’da Müslümanların “öteki” kategorisinde yer almalarının yeni yüzleri
                                   Dr. Yahya PALLAVICINI – İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO) Batı Bölge Bşk
                                               Avrupa’da uyumlu topluluk inşasında dini liderlerin rolleri
Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN – Hacettepe Üniv. Göç ve Siyaset Araşt. Merkezi Müd.
           Göçmenlikten Yurttaşlığa, kimlikler ve inançlar, korkular ve yüzleşmeler
Prof. Dr. Tahir ABBAS – Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi
           Ingiltere’de ve Batı Avrupa’da islamofobya’nin doğası, kökleri ve amaçları
                                   Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK – F. Sultan Mehmet Üni. Medeniyetler Enstitüsü Müdürü
                                               Din ve Laiklik arasında çoğulculuğun daraltılmaya çalışılan sınırları
 
Soru Cevap 
 
15.00 – 15.30: Kahve Molası
 
15.30 – 17.30: 2. Oturum: Avrupa Siyasetinde yer alan Avrupalı Müslümanlar ve verdikleri mücadeleler.
 
Irkçılığın ve ayrımcılığın geldiği boyut, İslamofobi’nin yansımaları, Müslüman kimlik algılayışının siyasal zorlukları.
 
Oturum Başkanı :       Wolf Ahmed ARIES – Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Danışmanı
Raportör:                    Hatice Nur AYDIN – İstanbul Kültür Üniversitesi
Konuşmacılar :           Marat GIBATDINOV -Kazan Devlet Üniversitesi
 
              Müslümanlar Avrupa tarihinin bir parçası olabilir mi?
Oğuz ÜÇÜNCU – Avrupa Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Genel Sekreteri
           Avrupa'lı Müslümanlar, entegrasyon ve asimilasyon arasında asıl ihtiyaçları
Mahinur ÖZDEMIR – Belçika Brüksel Parlamentosu Milletvekili
           Siyasi alanda Müslüman Kadın ve başörtüsü algısı.
                                    Mehmet KAPLAN – İsveç Milletvekili
                                               Postmodern bir toplumda Ayrımcılık ve etkileri
           Prof. Dr. Ayhan KAYA – Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü, Jean Monnet Chair, İstanbul
                       Bir ideoloji olarak İslamofobya
 
Soru cevap
 
17.30: İlk gün çalışmalarının sonu
 
2.GÜN:
 
10.00 – 12.00: 3.Oturum: Avrupa nereye gidiyor, nereye gitmek istiyor, kimliği nedir, ne olmak istiyor?
 
Oturum başkanı :       Doç. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK – İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi
Raportör:                    Av. Zeynep Çelik – İstanbul Ticaret Üniversitesi
Konuşmacılar :           Doç. Dr. Nedzad GRABUS– Slovenya Müftüsü, Saraybosna Üniversitesi İslam Bilimleri
 
İslam'ın entegrasyonu Avrupa Hukukunu değiştirir mi?
Rifat FEJZIC – Karadağ Müftüsü
İslam'ın Avrupa dini olarak kabul görmesinde Balkan Müslümanlarının Rolü
Tarafa BAGHAJATI – Avusturya Müslümanlar İnisiyatifi Başkanı
İslam ve Müslümanlarla ilişkilerde Avusturya örneği ve sınırları
Taşkın Tankut SOYKAN  – Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) / 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Danışmanı
İslamofobiye global yaklaşım getirmek Avrupa'da neden bu kadar zor?
Em. Büyükelçi Ömür ORHUN  - İslam İşbirliği Teşkilatı Gen. Sekreteri özel danışmanı
Kimlik, Toplumsal bütünlük,Entegrasyon, Hoşgörüsüzlük ve Ayırımcılıkla mücadele
Soru- Cevap
                                  
12.00: Öğle Yemeği
 
13.30 – 15.30: 4. Oturum: Avrupa siyasetinde Avrupalı Müslümanların geleceği bakımından medyanın ve devletin iletişim dili ne olmalıdır?
 
Oturum başkanı :       Prof. Dr. Edibe SÖZEN – İletişim Bilimci
Raportör:                    Hatice Nur AYDIN – İstanbul Kültür Üniversitesi
Konuşmacılar :           Dr. Kamel MEZITI – Tarihçi, Katalonya Üniversitesi Öğretim Üyesi
 
Demokratik değerlerine saygılı bir Avrupa’n ı n sorunsalı olarak İslamofobiya
Rokhaya DIALLO – Fransız Gazeteci
Fransa'da İslam karşıtı mevzuat ve hissiyat
Saadet ORUÇ – Araştırmacı/Gazeteci
Avrupa'da Kriz, ötekileştirmeden damgalamaya, korkuya dayalı fikir oluşturma
Ayşe BÖHÜRLER – Araştırmacı/Gazeteci/Yazar
Avrupa’da Müslüman Kadın kimliğindeki değişimler.
Fuat UĞUR –  Araştırmacı/Gazeteci, ATV’de “Avrupa’da Gündem” prog. Yapımcısı
Türk medyası bakışıyla Avrupa’da İslamın ve Müslümanların görünümleri
                                              
Soru - Cevap
 
15.30: Kahve Molası
 
 
16.00: Kapanış Konferansı:
 
Prof. Dr. Tariq RAMADAN – Oxford Üniversitesi Çağdaş İslam Araştırmaları Profesörü
Sürekli çifte standart ithamları ve gerekçe gösterme dayatmaları üzerinden, Avrupalı Müslümanlarlarla ilgili politikalarda ilerleme gerekliliği
 
17.00 – 17.30: Forum’un Sonuç Raporu’nun takdimi:
 
Veysel FILIZ – Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı Raportörü
 
18.00: Sonuç Bildirgesinin Sunumu ve Basın Konferansı: Forum’un Akademik Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.