İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Proje Çağrısı

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul bölgesinin bölgesel gelişimini hızlandırmak ve kalkınmada sürdürebilirliği sağlamak üzere aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 yılı Mali Destek Programları kapsamında 25 Aralık 2020 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen 4 adet mali destek programını ilan edilmiştir:  
  • Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı
  • Girişimcilik Mali Destek Programı
  • Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı 
  • Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı 
Programlar hakkında bilgi almak için buradaki linkten başvuru rehberlerine ulaşabilir ya da Ticaret TTO tarafından hazırlanmış özet bilgilendirme dokümanlarını inceleyebilirsiniz.

Rehberlerde, her bir program için desteklenecek konular, proje başına destek limitleri, uygunluk şartları ile başvuru ve değerlendirme kriterleri gibi detaylar yer almaktadır.

Söz konusu programların tanıtımı, program öncelikleri ve başvuru süreci hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla, ajans tarafından bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantıları takvimi ajans internet sitesinde yayınlanacaktır.