87 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı İhale İlanı (04.01.2021 Tarihinde Güncellendi: Sabit Disk Gereklilikleri “En az 480 GB SSD olmalıdır” şeklinde değiştirilmiştir)İstanbul Ticaret Üniversitesi, 87 Adet Dizüstü Bilgisayar Alımı işi için ihale süreci planlamıştır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul adresinden veya www.ticaret.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 12.01.2021 – 13.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ticaret.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 12.01.2021 tarihinde, saat 13.30’te ve Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

  1. Bilgisayar Kontrol Listesi
  2. 87 Adet Bilgisayar Alımı Teklif Formu
  3. Taahhütname
  4. Dizüstü Bilgisayar Teknik Şartnamesi
  5. 87 Adet Bilgisayar İdari Şartname
  6. Dizüstü Bilgisayar Sözleşme Taslağı
  7. Örnek Zarf Kapağı