İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine!


İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN
VİZE SINAVI ESNASINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR HAKKINDA


2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı, Yarıyıl İçi ve Yarıyıl Sonu Lisans ve Lisansüstü Sınavları Uygulama Usul ve Esasları madde 11/2- Çevrimiçi sınav esnasında internet kesintisi, cihaz arızası veya elektrik kesintisi ve benzeri teknik aksaklıklara bağlı olarak yapılan itirazlar sınav tarihinden en fazla 3 gün içerisinde Fakülte Dekanlığına/Enstitü Müdürlüğüne eposta veya fiziki dilekçe yoluyla yapılır. İtirazlar Sınav ve teknik destek görevlilerinin tespit raporu ve dersin Fakülte Dekanlığı/Enstitü Müdürlüğü yönetim kurulu kararıyla ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir.- kapsamında 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi vize sınavlarında sorun yaşayan öğrencilerin, en fazla 3 gün içerisinde (sınav günü dahil) ekte yer alan dilekçeyi eksiksiz doldurarak isletmefakultesi@ticaret.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

DEKANLIK