Dış Ticaret Enstitüsü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı
Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Dış Ticaret Enstitüsü, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alınacaktır.

Adaylar aşağıda belirtilen tarihler arasında, ekteki Başvuru Formu ve formda belirtilen belgelerle birlikte Sütlüce Yerleşkemizde bulunan Dış Ticaret Enstitü İdari Ofisine teslim etmelidir.

Başvuru sonuçları üniversitemiz web sayfasından ilan edilecek olup, kesin kayıt işlemleri Sütlüce Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda (B1 kat) yapılacaktır.

YATAY GEÇİŞ

Başvuru Tarihleri: 04 Ocak-05 Şubat 2021


Yüksek Lisans Programı Yatay Geçiş Kontenjanı Puan Türü
Tezli Tezsiz
Uluslararası Ticaret (Türkçe) 2 2 EA
Uluslararası Ticaret (İngilizce) 2 2 EA
Ticari Diplomasi (Türkçe) 2 2 EA
Ticari Diplomasi (İngilizce) 2 2 EA
Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi 2 2 EA
Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği 2 2 EA
Doktora Programı Yatay Geçiş Kontenjanı Puan Türü
Uluslararası Ticaret 2 EA
Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku 2 EA

Yatay Geçiş Başvuru Formları 

1. Yatay Geçiş Başvuru Formu (Üniversitemiz Dışından)
2. Yatay Geçiş Başvuru Formu (Üniversitemiz İçinden-Doktora)
3. Yatay Geçiş Başvuru Formu (Üniversitemiz İçinden-Y. Lisans)
 
 "İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ
 
MADDE 44 – (1) Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az, bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla başvurabilir.
(2) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili enstitü kurulu tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara güncel öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.
(3) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır.
(4) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa sayılacağı bağlı olunan anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin programlardan almış ve başarmış oldukları derslerin eşdeğerliliği konusundaki değerlendirmeler ilgili enstitü kurulu tarafından yapılır.
(5) Yatay geçiş yapan öğrenciler programa kabul edildikleri aşama için bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelere tabi olur.