Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez/Dönem Projesi Danışmanı ve Konu Başlığının Belirlenmesi

“Tez ve Dönem Projesi Başlığı” ile “Danışman Öğretim Üyesi”nin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki formlar doldurarak 21 Şubat 2020 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsü İdari Ofisi'ne teslim edilmelidir. Eksik imzalı formlar teslim alınmayacaktır.