Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine!


Değerli Öğrencilerimiz,

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı derslerinin işleniş yöntemi, sınavların uygulanma esasları, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav notlarının başarı notuna etkisiyle ilgili alınan kararlara ilişkin duyurularımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
  • Dünya üzerinde etkili olan pandemi sürecinin devam etmesi, kalabalık ortamlarda bulunmanın taşıdığı riskler ve sonuçları değerlendirildiğinde; öğrencilerimiz ile aileleri açısından tehlike oluşturabilecek bir duruma sebebiyet vermemek amacıyla, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı derslerinin çevrimiçi (online) yapılmasına karar verilmiştir.
  • Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ın 12. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen, ara sınavların, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır, hükmü gereğince; ara sınavların gözetimsiz elektronik ortamda çevrimiçi (online) yapılmasına; yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının gözetimli elektronik ortamda çevrimiçi (online) yapılmasına; ancak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu gerekçe göstererek çevrimiçi (online) sınava katılmak istemeyen veya teknik sebeplerle çevrimiçi (online) sınava giremeyecek olan öğrencilerin, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından 3 hafta önce Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na bu durumu yazılı olarak bildirmeleri hâlinde, Yerleşkelerimizde sınava girme imkânının kendilerine sunulmasına karar verilmiştir.
  • Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ın 12. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen “Performans, proje, ödev, tez ve portfolyo gibi sürece yayılmış değerlendirmeler ile gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde %40’dan fazla olamaz” hükmü gereğince; yarıyıl içi sınavlarının başarı notuna etkisinin %40’dan fazla olmamak koşulu ile öğretim üyelerimizin takdirine bırakılmasına karar verilmiştir.


Tüm öğrencilerimize başarılar ve sağlıklı günler dileriz.
 

Hukuk Fakültesi Dekanlığı