Lisansüstü Tez/Dönem Projesi Danışmanı ve Konu Başlığının Belirlenmesi

“Tez ve Dönem Projesi Başlığı” ile “Danışman Öğretim Üyesi”nin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki formlar doldurarak  16 Ekim 2020 tarihine kadar danışman onayı alınarak Enstitü Müdürlüğüne mail olarak iletmeleri gerekmektedir. Eksik imzalı formlar teslim alınmayacaktır.