Finans Enstitüsü Lisansüstü Tez/Dönem Projesi Danışmanı ve Konu Başlığının Belirlenmesi

“Tez ve Dönem Projesi Başlığı” ile “Danışman Öğretim Üyesi”nin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki formlar doldurarak 02.03.2018 tarihine kadar Finans Enstitüsü İdari Ofisi'ne teslim edilmelidir. Eksik imzalı formlar teslim alınmayacaktır.