Fen Bilimleri Enstitüsü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvurusu Duyurusu

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı
Yatay Geçiş İlanı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı- Bahar Yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı aşağıdaki tabloda yazılı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alınacaktır.

Adaylar aşağıda belirtilen tarihler arasında ilgili  Başvuru Formu  ve formda belirtilen belgelerle birlikte, Üniversitemiz Küçükyalı Yerleşkesinde bulunan Fen Bilimleri Enstitüsü İdari Ofisine (C Blok 4. Kat) müracaat etmelidir.

Başvuru sonuçları üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir.

YATAY GEÇİŞ

Başvuru Tarihleri :  04 Ocak-05 Şubat 2021


YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
Program Adı Doktora Yüksek Lisans ALES Geçerli Puan Türleri
(en az 55)*
Tezli Tezsiz
İstatistik - 2 2 SAY
Matematik - 2 2 SAY
Bilgisayar Mühendisliği 1 1 1 SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - - - -
Mekatronik Mühendisliği (Türkçe) -    -    - -
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) - -   - -
Tekstil ve Moda Tasarımı - 5 5 SAY-EA-SÖZ
İş Sağlığı ve Güvenliği -  -  - -
Endüstri Mühendisliği - 10 10 SAY
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği - - - SAY
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi - - - -
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - 7 7 SAY-EA
Koruma ve Restorasyon - 5 (K.İçi) 5 (K.İçi) SAY
İşletme Mühendisliği (İngilizce) - - 5 SAY
Siber Güvenlik - 1 2 SAY-EA-SÖZ
Mücevherat Mühendisliği - - - -
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi - - - -
*Tezsiz programlarda ALES şartı istenmemektedir
Not: Yatay geçiş ile öğrenci alınacak programlarda, programın ve derslerin yürütülmesine yeterli sayıda öğrenci bulunmayıp; program devam edemediğinde, başvuru yapılmış olsa dahi Yatay Geçiş Başvuru ve Kabulleri geçersiz sayılacaktır. Başvuru sahibi bu koşulları peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

"İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ

MADDE 44:
  1. Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az, bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla başvurabilir.
  2. Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili enstitü kurulu tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara güncel öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir.
  3. Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır.
  4. Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa sayılacağı bağlı olunan anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin programlardan almış ve başarmış oldukları derslerin eşdeğerliliği konusundaki değerlendirmeler ilgili Enstitü Kurulu tarafından yapılır.
  5. Yatay geçiş yapan öğrenciler, programa kabul edildikleri aşama için bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelere tabi olur.