İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Doktora Programı ilk mezununu verdi

Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Programı doktora öğrencisi Adnan Özdemir, tez danışmanı Doç. Dr. Kahraman Arslan’ın danışmanlığında hazırladığı “OECD Ülke Ekonomilerinde Ekonomik Özgürlük – Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi: Panel Veri Analizi (1995-2015) “  adlı doktora tezini 12 Temmuz 2018 günü yapılan doktora tez savunma jürisi önünde sunmuş ve tez danışmanı Doç. Dr. Kahraman Arslan ile birlikte Prof. Dr. Kerem Alkin, Prof. Dr. Serdar Pirtini, Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp ve Doç. Dr. Figen Yıldırım’dan oluşan jüri üyelerinin oy birliği ile başarılı bulunarak Adnan Özdemir’e DOKTOR ünvanı verilmiştir. Böylece Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Programı ilk mezununu vermiştir.

Adnan Özdemir’e bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz.