Uluslararası Ticaret Akademiye Beş Doktor Daha Kazandırdı

Haber Tarihi: 21.09.2020
İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret doktora programında beş öğrenci daha tezlerini başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazandı. Böylece bugüne kadar bu programı bitirerek doktor ünvanını kazananların sayısı 13’e ulaştı.

Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kahraman Arslan, tez savunma sınavlarında tezlerini başarıyla sunan Cüneyt Yetkin, Tuğçenur Ekinci Furtana, Safiye Çöp, Ömer Murat ve Osman Bozkurt adlı öğrencilerin tezlerini jüri üyelerinin huzurunda başarıyla sunduklarını ve tezlerinin başarılı bulunarak jüri üyelerinin oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı. Doç. Dr. Arslan, Uluslararası Ticaret alanında doktor ünvanını almaya hak kazan öğrencileri tebrik etti.

Doç. Dr. Arslan, bölümden mezun olarak doktor olanların önemli yerlerde bulunduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Önceki dönemlerde mezun olan iki doktor arkadaşımız halen Batman Üniversitesinde ve Harran Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta, iki arkadaşımız kamudaki görevlerinin yanı sıra Üniversitemiz Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans programında öğretim üyeliği yapmakta, diğer mezunlarımız ise özel sektörde yönetici olarak çalışmaktadır.”

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arslan “Doktora programında eğitimlerini sürdürmekte olan doktor adaylarının yanı sıra bu yıl güz döneminde programa kayıt yaptıran adaylarımızla bu alandaki çabalarımızı daha da etkin biçimde sürdürmeye devam edeceğiz"  diyerek duygularını ifade etti.

Bölümden bu dönem mezun olarak doktor ünvanı alan isimler ve hazırladıkları tezler şu şekilde:

Osman Bozkurt: Uluslararası Ticarette Tarife Dışı Engellerin Önemi ve Dış Ticarete Etkileri: Otomotiv Ana Ve Yan Sanayii Sektörü Üzerine Bir Araştırma 

Ömer Murat: Savunma Harcamalarının Türkiye ve BRICS Ülkelerinde Dış Ticaret Dengesine Etkileri

Tuğçenur Ekinci Furtana: Türkiye'nin Enerji Bağımlılığındaki Politik Riskin Dış Ticarete Etkileri

Safiye Çöp: Küresel Değer Zincirleri ve Uluslararası Rekabet Gücü Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma

Cüneyt Yetgin: Ülke İhracatının Geliştirilmesinde Genişbant İnternet Erişimi ve Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin etkisi