Üniversitemizden Yeni Rapor: COVID-19’un Katılım Bankalarına Etkisi

Haber Tarihi: 22.07.2020
İstanbul Ticaret Üniversitesi, pandemi sürecini farklı yönlerden ele alan raporlar serisini yayınlamayı sürdürüyor. İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce Merkez Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy ve üniversitemiz akademisyenlerinden Doç. Dr. Osman Bayraktar ile Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arslan tarafından hazırlanan “COVID-19 Salgınının Neden Olduğu Ekonomik Duraksamanın Katılım Bankaları Üzerindeki Etkileri” başlıklı rapor yayınlandı.

Raporda Türkiye’de katılım bankalarının bankacılık sektöründeki yeri ve pandemi sürecinde bu bankaların nasıl etkilendiğine yer veriliyor.