Üniversitemizden Bir Pandemi Raporu Daha!

Haber Tarihi: 20.07.2020
İstanbul Ticaret Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan Covid-19 raporlarına bir yenisi daha eklendi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenler tarafından yazılan "COVID-19 İle Birlikte Uluslararası İlişkilerde Değişim ve Süreklilikler" raporu salgını, uluslararası ilişkiler perspektifinden tarihsel, ekonomik, siyasal ve toplumsal boyutlarıyla çok yönlü olarak ele alırken kriz süresince konuşulan komplo teorilerinin genel bir değerlendirmesini yapıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Oya Dağlar Macar, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal, Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Genç Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Başak Özoral ve Dr. Kamala Valiyeva tarafından yazılan raporda ilk olarak salgın hastalıkların tarihine yer veriliyor ve siyasi ve toplumsal sonuçları inceleniyor. Ardından küreselleşme ve iklim değişikliklerinin salgın hastalıklarla yakın ilişkisinden hareketle COVİD-19'un da bu sorunlarla ilgisi sorgulanıyor.