Akademisyenimizden Kredi Derecelendirme Sektörü Kitabı

Haber Tarihi: 07.07.2020
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Küçükçolak'ın "Kredi Derecelendirme Sektörü" isimli kitabı çıktı. 

Hiper Yayın etiketiyle çıkan kitapta kredi derecelendirme sektörünün tarihçesinden başlanarak sektörün gelişimi, çalışma modeli, sektördeki ülke uygulamaları anlatılıyor. Kitapta ayrıca kredi derecelendirme kuruluşlarının rolü ve derecelendirmelerdeki unsurlar da incelenerek son dönemlerde artan tartışmalara da değiniliyor.

Çalışmada ayrıca değerlendirme sektörünün Türkiye'deki gelişimi ve mevcut durumuna da değinilerek sektörün başarıya ulaşabilmesi için öneri ve değerlendirmeler de yer alıyor.