Doğada Bilim Doğada Sanat Seminerleri Başlıyor

Haber Tarihi: 13.05.2020
Doğa, bilim ve sanat arasında güçlü bir ilişki ve etkileşim var. Geçmişten günümüze insan doğayı gözlemleyip araştırdı; bilim, sanat ve felsefe yoluyla da tanımladı ve yorumladı. Bilim, sanat ve felsefe gerçekliğe başka pencerelerden baksa da aslında aynı gerçeğe farklı yollardan varmaya, sanat onu betimleyip sergilemeye, bilim ise açıklamaya çalışmaktadır.

İnsanoğlu doğadan ilham alarak bilimin ışığında hayatlarını kolaylaştıracak birçok araç icat etti. Yapımında kemiklerin biyolojik yapısından ilham alınan Eyfel Kulesi bir kemik gibi sağlam ve hafiftir. Fermuarı neredeyse yüz yıldır kullanıyoruz ama bu dâhice yapıda sinek ağzının taklit edildiğini çok azımız biliriz. Keza, insan ilk sanat eserlerini de hep doğayı taklit ederek yaptı.

Çevre, estetik algı ve insan ihtiyaçları arasındaki kuvvetli etkileşim; doğa, sanat ve bilim olgularını bir araya getirmektedir. Hayatımızda doğa kadar bilim, bilim kadar sanat, sanat kadar doğa önemli. Ancak günümüzdeki şehirleşme baskısı, doğa ile insanı ayrıştırmakta, farklı iki olguymuş gibi algılatmaktadır. Oysa biz doğanın parçasıyız. Doğada yaptığımız yanlışların ve tahribatın yıkıcı etkileri yine bize dönmektedir. İşte bu eğitim etkinliğinin amacı şehirleşmenin ağırlaştırdığı rutinleşmiş hayatımıza bir nefes ara verip, yüzümüzü tekrar doğaya çevirmemizi sağlamaktır. 

İçimizdeki merhamet, hayret ve hayranlık duygularını uyandırmak, doğaya karşı duyarlılığımızı ve olumlu tutumumuzu geliştirmek ve bunu da sanatla ve bilimle yoğurmak üzere sizler için geniş kapsamlı bir eğitim hazırladık. Bu eğitimle doğa hakkında bilmediğimiz birçok şeyin farkına varacak, ilginçliklerine şaşıracak ve hayran kalacaksınız. Doğadaki muhteşem güzelliklerin varlığından haberdar olacak, bunun sanatla harmanlanmasına tanık olacaksınız

Teknolojiye ve sanal hayata bağlı yaşadığımız şu günlerde eğitimimizle sizlere nefes aldırmak, hayal gücünüzü geliştirmek ve bilginize bilgi katmak istemekteyiz. Doğa, sanat ve bilim arasındaki olağanüstü etkileşimlere başka bir gözle bakmanızı sağlamayı ve yeni keşiflere kapı aralamasını ummaktayız.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Merkezi tarafından Doğada Sanat Var Çalışma Grubuyla iş birliği halinde 12 ay boyunca 9 farklı alanı kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek olan bu webiner ile 29 uzmanımızı sizlerle buluşturacağız. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev alan çok değerli akademisyenlerimizin sunumlarıyla, doğa - sanat - bilim buluşmasını sağlamayı arzuladığımız eğitim programımızda sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarız.