Yeni nesil yöneticiler global gelişmeler ışığında yetişiyor

Haber Tarihi: 03.07.2019
Küreselleşme dünyayı her açıdan etkilerken, işletmeler arasındaki rekabet de hızla artıyor. Geleceğin yöneticilerini yetiştiren İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü, işletmelerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiği müfredatıyla dikkat çekiyor.

Günümüzde küreselleşme, artan rekabet ve hızlı değişimler; işletmelerinin uzun süre varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerinde son derece etkili unsurlar. Bu unsurlar, işletmelerin yönetim politikaları ve yaklaşımlarının yeniden yapılandırılmasına ve tercih edecekleri çalışan profiline yönelik beklentilerinin değişimine neden oluyor. İşletmeler öncelikli olarak, ulusal sınırların yanı sıra uluslararası faaliyetlerinde de etkin görev alabilecek, dolayısıyla farklı kültürel ortamlara uyum sağlayabilecek, yaratıcı ve katma değeri olan bilgiler üretebilecek, çağdaş yönetim yaklaşımlarını kullanabilecek ve entelektüel donanımı yüksek çalışanları tercih ediyor.


Yöneticiler yetişiyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Sütlüce Yerleşkesinde bulunan, İngilizce ve Türkçe iki farklı bölüm olarak yapılandırılan İşletme Fakültesi’ne bağlı İşletme Bölümü, çağın değişimleriyle birlikte, işletmelerin çalışanlarına yönelik bu beklentileri de dikkate alarak öğrencilerine; bilgi donanımlarını hem evrensel hem de bölgesel anlamda güçlü kılan, işletme yönetiminin tüm branşlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersler, zorunlu staj ve bitirme projesinden oluşan kapsamlı bir eğitim programı sunuyor. Program dersleri, sağlam bir teorik alt yapının yanı sıra iş dünyasındaki güncel uygulamaları da içeriyor. Böylelikle öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri branş konusunda daha doğru kararlar vermekte ve iş hayatının gereksinimlerini eksiksiz karşılayacak nitelikte birer yönetici adayı olarak yetiştiriliyor. Bölümde uygulamalı dersler için düzenlenmiş bir de bilgisayar laboratuvarı bulunuyor. Müfredatta uygulamaya yönelik Finansal Muhasebe-Financial Accounting, Matematik-Mathematics, İstatistiğe Giriş-Introduction to Statistics, Maliyet Muhasebesi-Cost Accounting ve Yönetim Muhasebesi-Managerial Accounting dikkat çekiyor.


Çalışma alanları

İşletme bölümü öğrencileri, bir işletmenin yönetilmesinde gerekli tüm fonksiyonlar üzerine eğitilip, yönetici olmak üzere yetiştiriliyor. Dolayısıyla bölümden mezun olan öğrenciler, kamu sektöründe ve özel sektörde faaliyet gösteren pek çok ulusal ve uluslararası işletmede hemen her departmanda iş bulabilme imkanına sahip. İşletme Bölümü mezunları, işletmelerin satış ve pazarlama, muhasebe ve finans, lojistik, insan kaynakları, kurumsal iletişim, iş geliştirme, satın alma ve üretim departmanlarında görev alabiliyor.