Hukuk eğitiminde TİCARET farkı

Haber Tarihi: 22.05.2019
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, güçlü öğretim kadrosuyla dikkat çekiyor. Fakülte bünyesindeki uygulamayı öğretme amaçlı mahkeme salonu hukuk eğitiminin de uygulamalı yapılabilmesini sağlıyor. Ancak fakülteyi benzerlerinden ayıran bir başka özelliği daha var: Öğrenciler sadece iç hukuku öğrenmekle kalmıyor, uluslararası hukuki bilgilerle de donatılıyor. Müfredat dışı dersler ile Mahkeme Uygulama Salonunun aktif kullanımı TİCARET Hukuk’u diğer hukuk fakültelerinden farklılaştırıyor.

İTO’nun bir kuruluşu olan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin, dikkat çeken fakültelerinden biri de Hukuk Fakültesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim dili Türkçe. Ancak dileyen öğrenciler, üniversitenin İngilizce Hazırlık Okulu’nda bir yıl İngilizce eğitimi alabiliyor. Fakültede ayrıca zorunlu genel İngilizce dersi de var. Bunun yanı sıra öğrenciler, ileri düzey İngilizce ve mesleki İngilizce derslerini de seçebiliyor.

SAYGIN AKADEMİK KADRO

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri, öğretim görevlerinin yanı sıra bilimsel alandaki yayınlarıyla da tanınıyor. Fakültede Dekan Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun yanı sıra Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. Kayıhan İçel, Prof. Dr. Zafer Gören, Prof. Dr. Şükrü Yıldız, Prof. Dr. Emin Zeytinoğlu, Prof. Dr. Ayhan Ceylan, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Doç. Dr. Asuman Yılmaz gibi alanlarında Türkiye’nin önde gelen hukukçuları öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ayrıca farklı üniversitelerden saygın hukukçu akademisyenler de misafir öğretim üyesi olarak donanımlı hukukçuların yetişmesine katkıda bulunuyor.


 ‘’Müfredat dışı dersler fark oluşturuyor’’

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Oğurlu, donanımlı hukukçular yetiştirdiklerini söyledi.  Prof. Dr. Oğurlu uygulamalı hukuk eğitiminin önemine dikkat çekerek, ‘’Mahkeme uygulama salonumuzu aktif olarak kullanıyoruz. Hukukun farklı alanlarında, sanal duruşmalarla öğrencilerimize verdiğimiz uygulamalı eğitimi çeşitlendireceğiz. Öğrencilerimiz bu sayede mezun olunca gerçek mahkemelerde karşılaşacakları durumları daha okul sıralarında tecrübe ediyor’’ dedi.

ULUSLARARASI HUKUKÇULAR

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin öğrencilerin teorik ve uygulama bilgisine sahip, gerektiğinde uluslararası boyutlarda hukuk mücadelesi verebilecek hukukçular olarak yetişmelerini hedeflediğine vurgu yapan Dekan Prof. Dr. Yücel Oğurlu, sayıları giderek artacak olan ve alanlarında uzman hukukçuların verdiği müfredat dışı derslerle diğer hukuk fakültelerinden ayrıştıklarını belirtti. Prof. Dr. Oğurlu, ‘’Fakültemizde hukuk formasyonu için zorunlu derslerden başka, yetişmekte olan genç hukukçuların Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Hukukun diğer alanlarında donanımlı hale gelmelerini sağlayacak seçimlik veya müfredat dışı dersler de yer alıyor. Bu dönem verdiğimiz müfredat dışı iki derse gelecek yıl üç ders daha ekleyeceğiz. Ayrıca, uygulamada karşılaşılabilecek bazı yan konularda alt bilgi yapısı sağlayan dersler de öğrencilerin seçimine sunuluyor’’ diye konuştu.


Mahkeme salonunda uygulama

Hukuk Fakültesi bünyesinde barındırdığı Mahkeme Uygulama Salonu ile hukuk öğreniminde teoriyi uygulamayla birleştiriyor. Mahkeme olarak düzenlenen derslikte hukuk öğrencileri, gerçek mahkemede yaşananları canlandırarak mezuniyet sonrasına hazırlanıyor. Öğrencilerin özellikle de uygulamada sıkça karşılaşacakları Anayasa Yargısı, Medeni Usul Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, İnfaz Hukuku ve Hukuka Giriş gibi bazı derslerin pratik çalışmaları, Mahkeme Uygulama Salonunda yapılıyor.

Gerçek bir duruşma salonu şeklinde tasarlanan Mahkeme Uygulama Salonu’nda yapılan çalışmalarla, öğrencilere önce duruşma salonu fiziki olarak tanıtılıyor, duruşma usulü, duruşmaların yürütülmesi gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgiler veriliyor. Bu çalışmalarda, verilen dersin içeriğine göre duruşmada yer alan konular hakkında hukuki bilgiler verildikten sonra ilgili derse ilişkin soru-cevap, vakıa çözümü, mahkeme karar analizleri gibi pratik çalışmalar yapılıyor. Öğrenciler bu çalışmalar sırasında çalışmanın içeriğine göre hakim-savcı-avukat cübbelerini giyerek adeta gerçek bir duruşmayı canlandırma fırsatı buluyor.


FARAZİ DAVA

Nitekim, 2. Sınıf- İdare Hukuku 2 ve 3. Sınıf İdari Yargılama Hukuku dersleri kapsamında, Mahkeme Uygulama Salonunda farazi dava uygulaması yapıldı. Uygulamalara dersi veren Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Melih Çakır’ın yanı sıra, Arş. Gör. Ahmet Kalafat,  Arş. Gör. Zeynep Çelik Gülseven’in yanı sıra Fakülte Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Oğurlu sanal mahkeme uygulama salonunun bütün usul ve yargılama dersleri için aktif olarak kullanılacağını belirtti.  Prof. Dr. Oğurlu, önümüzdeki yıl ilk defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılama simülasyonu, Avrupa Adalet Divanı yargılama simülasyonu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi yargılama simülasyonu ile öğrencilerin milletlerarası seviyede hukuk mesleğini hazırlanacağını ifade etti.

Uygulama kapsamında ise, gönüllüler arasından kura yolu ile belirlenen davacılar, davalılar ve hakimler, önceden verilen örnek olaylar çerçevesinde, iddia, savunma ve gerekçeli kararlarını karşılıklı olarak sundu ve uygulama interaktif bir çalışma olarak gerçekleştirildi.


Müfredat dışı dersler

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde ilk kez müfredat dışı (extracurticular) dersler de açıldı. 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında Dr. Armando ALİU tarafından verilen “European Union and the EU Law” başlıklı seminer dersi kapsamında 18 Hukuk Fakültesi lisans öğrencisine Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Dr. Armando Aliu tarafından sertifikaları verildi.

AB HUKUKU

 AB hukukuna giriş niteliğinde olan “European Union and the EU Law” başlıklı ders, öğrencilerin AB hukuku alanında daha fazla uzmanlaşabilmeleri için ortak bir temel olarak tasarlandı. Bu ders, öğrencilerin AB hukukunun yapısı ve bağlantılı bilgiler çerçevesinde AB’nin nevi şahsına münhasır (sui generis) eşsiz özelliği ve ulusalüstü kurumları ile ilintili konular arasında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağladı. Derste işlenen bilimsel tartışmaların merkezinde ABAD kararları ile tüzel kişiliği güçlenen AB’nin bir hukuki birlik olarak nitelikli kalitesi ve bu emsal kararların serbest dolaşım özgürlüklerine (örneğin, insanların, işçilerin, hizmetlerin, malların ve sermayenin serbest dolaşımı) olan anlamlı katkısı yer aldı. Ders boyunca AB’nin ve Avrupa Topluluğu’nun hukuki belgeleri (Roma Antlaşması, Maastricht Antlaşması, Amsterdam Antlaşması, Nice Antlaşması ve Lizbon Antlaşması vb. gibi) ve AB hukukunun temellerinin nasıl oluştuğu tartışıldı.

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Müfredat dışı (extracurticular) akademik programı kapsamında bir başka ders de Öğretim Görevlisi Ayşe İsmail tarafından verilen “International Business and The International Business Law” oldu. Derslere düzenli katılan öğrencilere Hukuk Fakültesi tarafından sertifikaları verildi.
 
“International Business and The International Business Law” başlıklı ders kapsamında öğrencilere öncelikle Uluslararası Ticaretin kısa gelişimi ve ardından küreselleşme sürecinde gelişen ulusal ticaret ortamı kapsamında kültürlerarası ticaret, politika ve hukukun uluslararası ticaretteki rolü ve etkisi, çeşitli ekonomik sistemler, Dünya Ticaret Örgütünün işlevi, DTÖ hukuku kapsamında Uyuşmazlıkların Çözüm Mekanizması ile ilgili bilgiler aktarıldı. Müfredat dışı dersin amacına uygun olarak interaktif bir öğretim metodu çerçevesinde öğrencilerin derse aktif katılımı sağlandı. Öğrencilerin analitik ve kritik düşünme becerisinin gelişmesi amacıyla münazara tekniği kullanıldı ve spesifik bir konu çerçevesinde argüman geliştirmek ve savunmak gibi grup çalışmaları yapıldı.