Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan GREVİO üyesi seçildi.

Haber Tarihi: 02.04.2019

Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi aynı zamanda da Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan Türkiye Cumhuriyeti tarafından GREVİO’ya aday gösterilmişti.  01 Nisan 2019 tarihinde Strazburg’da gerçekleştirilen seçim sonucunda Prof. Dr. Aşkın Asan GREVİO üyesi seçilmiştir. Üniversite olarak kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubu (GREVIO), bağımsız bir insan hakları izleme organı olup, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin “İstanbul Sözleşmesi” taraflarca nasıl uygulandığının izlenmesinden sorumludur.

GREVIO, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve/veya mağdurlara yardım ve mağdurların korunması alanlarındaki uzmanlıkları temelinde görevlendirilen 15 bağımsız ve tarafsız uzmandan oluşur.

GREVIO’nun yasal faaliyetleri, İstanbul Sözleşmesi’nin ülke bazında izlenmesi (değerlendirme prosedürü), Sözleşme’nin taraflarından birine özgü durumlar halinde araştırma başlatılması (araştırma prosedürü) ve Sözleşme’nin tema ve konseptlerine dair genel tavsiyelerin benimsenmesidir.