Savaş ve Toplum Semineri 22 Şubat 2019’da Sosyopark’ta Gerçekleştirildi

Haber Tarihi: 12.03.2019
Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin ortak düzenlediği Sosyoloji Araştırma Toplantıları’nın Şubat ayı konusu “Savaş ve Toplum”du. İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünden Doç. Dr. M. Ertan Kardeş’in konuk olduğu seminere üniversitemizden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Poyraz ve Ahmet Yusuf Özdemir’de tartışmacı olarak katıldılar.

Büyük bir ilgiyle izlenen seminerde M.Ertan Kardeş yeni çıkan “Yönsüzleşmiş Savaşlar” başlıklı kitabından kalkarak politik felsefenin bir sınır meselesi olarak savaş durumunu yeni bir bakış açısıyla ele aldı. Yaşadığımız çağın plastik çağı olduğundan hareket ederek günümüzdeki savaşları hukuk kuramayan ve yıkıcı özellikleriyle ele alan yazar, yönsüzleşme ve kontrolden çıkma durumuna işaret etti. Geleneksel olarak devletlerin ve orduların belli kurallar çerçevesinde karşı karşıya gelmeleri şeklinde cereyan eden savaşların, günümüz koşullarında hayatın her alanına yayılarak kuralsız bir biçimde dönüştüğünün (özellikle terör eylemleri biçiminde) altı çizildi. Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Clausewitz, Hegel, Schmitt ve Aron arasındaki çapraz okumalar çerçevesinde konuyu ele alan konuşmacı, globalleşen ve hızla dönüşen tarihsel toplumsal ve siyasal yapıların nasıl yönsüzleşmiş bir çatışma ortamına sürüklendiğine işaret etti.

Dünya çapında özellikle de Batı’da yığılmaya başlayan işsizlerden ve yabancı kökenli gençlerden oluşan “gereksizler” ordusunun  nasıl uluslararası savaş alanının bir parçası haline getirildiği de Mustafa Poyraz ve Ahmet Yusuf Özdemir tarafından tartışmaya açıldı. Bu arada dışarıda yürütülmeye çalışılan savaşların nasıl toplumun en orta yerine başka kanallarla taşındığı da Paris’de 2015 de ve sonrasında yaşanan terör eylemleri örnekleriyle tartışıldı.