Cemile Sultan Korusunda Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Uygulamaları

Haber Tarihi: 12.03.2019
Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi (SAPTEY) Yüksek Lisans Programı müfredatında yer alan ve SAPTEY uygulamaları olarak geçen dersi bu hafta bir farklılık yaparak Cemile Sultan Korusunda gerçekleştirdik. 25 öğrencimizin 22'sinin katıldığı derste, Mustafa Fethi Ağalar hocamız tarafından gerçekleştirilen ve "Sanayi Politikalarında Türkiye'nin Dünü Bugünü ve Yarını" konulu bir sohbet gerçekleştirdik. 

Programda, Türkiye'nin hangi alanlarda neye ihtiyaç duyduğu, reel sektör ile kamu uyumu, reel sektör ile akademi uyumu üzerinde etraflıca duruldu. Programda ayrıca, teknoloji yönetiminde nerede olduğumuz, bilgi toplumuna geçişde yaşanan sorunlar, tamamlanmamış bir sanayi toplumu sürecinin verdiği olumsuz etkenler, giderilmesi için gereken çözümler, politikalar, destekler üzerinde duruldu. 

Son bölümünde, makro ve mikro düzeyde dünyada ve Türkiye'de yaşanan iktisadi gelişimlerin farklılıkları, mevzuat ve bilhassa kurumsallaşma, finans yönetimi ve pazarlama stratejileri üzerine farklı sektörlerden gelen öğrencilerimizin yaptıkları katkılarla ve soruları ile cevaplarının konuşulduğu programdan sonra kısa bir Cemile Sultan Korusu tanıtım gezisi ile ders tamamlandı.

Programın sonunda SAPTEY Anabilimdalı Başkanı Dr. Sabri Öz, müjdeli bir proje hazırlığı haberini verdi. Öz, Sanayi ve Akademi İşbirliğini somut bir şekilde arttırıcı bir proje olarak yeni bir projenin yolda olduğunu ve hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti. Öz, "Çalışma Lisans son sınıf öğrencilerimin bitirme projeleri, yüksek lisans öğrencilerinin tez ya da bitirme projelerini birlikte ortaklaşa (ekip olarak) yapmayı sağlayan önemli bir proje olarak kısaca izah edilebilir. Detayları Ticaret Uygulama Araştırma Merkezi (TUTUM) tarafından yazılmaktadır" şeklinde bilgi verdi.

Ders uzaktan eğitim modülü ile SAPTEY öğrencilerine de nakledildi.