Hasan Bardakçı Doktora Derecesini Elde Etti

Haber Tarihi: 11.02.2019
Üniversitemiz Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı Doktora Programında tez çalışmasını tamamlayan HASAN BARDAKÇI, tez danışmanlığını Doç. Dr. Kahraman Arslan'ın yaptığı;

 "BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÖZ YETENEK OLUŞTURMA STRATEJİSİ OLARAK INOVASYONUN ÖNEMİ: BİST 500 ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA" 

başlıklı doktora tezini 31 Ocak 2019 günü Prof. Dr. Serdar Pirtini, Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp, Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Doç. Dr. Figen Yıldırım ve  Doç. Dr. Kahraman Arslan'dan, oluşan jüri üyeleri huzurunda sunmuş ve Bilim Doktoru ünvanını almaya hak kazanmıştır.
 
Hasan Bardakçı'yı kutluyor, bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyoruz.