TİCARET’te yetişti, ABD’de tam burslu doktora yapacak

Haber Tarihi: 07.02.2019

Lisans ve yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Sezer Can Tokgöz, dünyanın en iyi 50 üniversitesinden biri olan Texas A&M University at College Station’dan (TAMU) doktora bursu kazandı. Tam burslu olarak eğitimine ABD Texas’ta devam edecek olan Tokgöz’ü başarısının temelinde, yetkin akademisyenlerden aldığı eğitimin yanı sıra Ticaret Üniversitesi’nin öğrenci çalışmalarına da maddi destek veren YAPKO da var.

21 Ocak 1994’te İstanbul Kadıköy’de dünyaya gelen Sezer Can Tokgöz, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde aldığı eğitim sayesinde dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Texas A&M University at College Station’da (TAMU) tam burslu doktoraya kabul edildi.

Sezer’i TAMU’dan burs almaya götüren süreç, 2012 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazanmasıyla başladı. İngilizce hazırlıktan sonra 2013 yılında bölümüne başlayan Sezer Can Tokgöz, Haziran 2017'de lisans eğitimin tamamlar tamamlamaz,

İstanbul Ticaret Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nda eğitimini sürdürdü. 2018 yılının sonunda yüksek lisanstan mezuniyet aşamasına geldi.

Sezer Can Tokgöz’le, başarıya giden yolun yapı taşlarını konuştuk.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni seçerken karar verme süreci nasıl gelişti?

Bu kararın üç ana etmen üzerinden verildiğini söyleyebilirim. Öncelikli olarak, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin İstanbul Ticaret Odası gibi köklü bir kurum tarafından kurulmuş olması ve desteklenmesi kararımda ilk ve en büyük etmendi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ndeki öğretim üyelerinin ve görevlilerinin hem akademik hem de endüstriyel alandaki özgeçmişlerine bakıp, kendi alanlarındaki yeterlilikleri ve deneyimlerini araştırdım. Bölümümüzün akademik kadrosunun kendi alanlarındaki çalışmaları karar verme sürecimdeki belirleyici ikinci, etmendi. Akademik kadronun niteliğinin, karar verme sürecimdeki bir diğer etmen olan "doğrudan, sıklıkla ve bire bir çalışma olanağı"nın bölümümüzde sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesini sağladığına inanıyorum. Yine bugün daha iyi anlıyorum ki, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak nicelikten çok niteliğin öne çıkarıldığı bir eğitim-öğretim sistemine sahip olmak, mühendislik alanlarında üniversitemizin uluslararası arenada daha da yukarılara çıkabilmesinin anahtarı olacak.

Mühendislik Fakültesi yerleşkesinin hemen hemen hiçbir İstanbul-içi üniversitede bulunmadığını düşündüğüm ulaşım kolaylığı; Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün oldukça iyi durumda olan fiziksel koşulları ve hem temel seviyedeki hem de ileri seviyedeki uygulamalara yönelik laboratuvar olanakları da seçimimdeki üçüncü ana etmen oldu.


Üniversite eğitiminiz gelinen nokta için nasıl bir katkı sağladı?

Hem lisans hem de lisansüstü eğitimim süresince almış olduğum derslerin, laboratuvarların, ödevlerin ve projelerin kendi alanlarında uluslararası düzeyde deneyime sahip akademik kadro tarafından verilmiş olması çok büyük bir katkı sağladı bana. Üniversitemizin ve bölümümün olanaklarının en üst düzeyde verimlilikle kullanılmasının bu sayede mümkün olabildiğini hissediyorum. Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projelerinin yalnızca akademik mecralarda kalmadığı; sanayi, taktik saha ve endüstriyel anlamda uygulanabilirliklerinin öne çıktığı bir ortamın hakim olduğu Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün bir öğrencisi olmanın büyük yararını gördüğümü söylemeliyim. Söz konusu projelerde etkin görevler alabilmiş birisi olarak, Ar-Ge kültürünü yakından tanıdım; rapor, yayın, patent gibi kavramlarla daha lisans öğrencisi iken tanıştım ve benzeri çok kıymetli bilgi birikimine sahip olabildim.

Geleneksel bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden farklı olarak ise bizim bölümümüzde bilimsel camianın bilgi alışverişinde olduğu çeşitli ulusal ve uluslararası ITelCon 2017, IEEE SSD 2019 gibi orta ve büyük ölçekli çalıştaylar ve konferanslar düzenleniyor. Söz konusu etkinliklerin gerçekleştirilmesi için çalışan ekip içerisinde önemli görevler alarak hem lisans hem de lisansüstü öğrenimim sırasında, bilimsel camiada öne çıkan kişilerle doğrudan tanışma ve ortak çalışma fırsatları 

elde ettim. Yine geleneksel olmayan bir yaklaşımla, bölümümüzde yaptığım staj, kuramsal bilginin uygulamaya nasıl dönüştüğüne yönelik sorularıma yanıtını bulmamda oldukça yararlı oldu.


YAPKO desteği kapsamında yürütülen projede de görev aldınız. Bu size ne kattı?

Eğitimim sırasında Elektrik-Elektronik Dr. Ali Boyacı ve Doç. Dr. Serhan Yarkan ile birlikte çalışma fırsatı bulduğum YAPKO projesi, benim için bir dönüm noktası oldu. Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. İbrahim Baz önderliğinde, YAPKO tarafından, lisans öğrencilerine de aktif görev aldıkları projeden burs imkanı sağlanıyor. Bu proje çerçevesinde ortaya konan bilimsel yayınların teşvikinden yine lisans öğrencilerinin de yararlanabiliyor. Bu sayede; ulusal kongrelere katılma, çalışmalarımızı sunma, hemen sonrasında bu çalışmaları uluslararası arenaya çıkarma ve bunların tamamının teşvik kapsamına gerçekleşmesi, burs imkanlarından yararlanma, bilimsel dizinde görünürlük kazanma gibi oldukça fazla sayıda mecrada lisans öğrencisi olarak deneyim kazandığımı belirtmeliyim.

ABD’de burs kazandığınız okul, neden önemli?

Doktora çalışmalarımı yapacağım okulun tam adı Texas A&M University at College Station. TAMU olarak kısaltılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde 1876 yılında mühendislik ağırlıklı olarak kurulan bir eyalet üniversitesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında son sıralamalara göre dünyadaki en iyi ilk 50 okul arasında gösteriliyor. Özellikle günümüzde kullanılan haberleşme teknolojilerinin zaman içerisindeki evrimine katkıda bulunmuş çok önemli bilim insanlarını akademik kadrosunda bulunduran bir okul. Benim doktora çalışmamı beraber yürüteceğim kişiler de özellikle kablosuz haberleşme alanında dünya çapında tanınırlığı olan bilim insanları arasında gösteriliyor.

Burs içeriği ve şartları neler?

Tam bursluyum. Bilindiği üzere ABD'de eğitim en pahalı kalemlerden biri. Doktora seviyesinde eğitim daha da pahalı. Doktora seviyesindeki çalışmalar, yaşam koşulları ve sonrasındaki iş olanakları düşünüldüğünde, dünyanın alanında ilk 50'sinde bulunan bir okulda tam burslu olarak eğitim almak gerçekten çok büyük önem taşıyor.

Bursun koşulları, okulun dünya çapındaki konumu düşünüldüğünde, bilimsel topluluğa yararlı olacağı düşünülen ve bu yararın dünya çapındaki otoritelerce de uygun bulunup, onayladığı bilimsel çalışmalar yapmak ve olanaklı olması halinde ürün(ler)e dönüştürmek olarak özetlenebilir. Bu açıdan bakıldığında bursun içeriğini, sözünü ettiğimiz koşulları yerine getirebilmeniz için maddi olarak hiçbir şeyi düşünmek zorunda kalmayacağınız bir ortamın size sunulması ya da sağlanması olarak düşünebiliriz.

Burs kapsamında hangi projede görev alacaksınız?

Danışmanlarımla gerçekleştirdiğim toplantılar sonucunda öncelikli olarak "görünür ışıkla haberleşme" ve "istatistiksel işaret işleme" odağındaki projelerde görev verileceği sonucunu çıkarıyorum. Elbette bursun fonlanması hususunda ortaya çıkabilecek çeşitli değişiklikler düşünüldüğünde, ileride yine kablosuz haberleşme, istatistiksel işaret işleme ve sayısal haberleşme eksenlerindeki projelerde de görev verilebilir.

Beyin göçü konusunda ne düşünüyorsunuz?

Öncelikle, benim doktorada çalışmaları yapacağım alanlar konusunda ülkemizin çok geride olmadığını belirtmek isterim. Ancak söz konusu teknolojilerin birçoğunu oluşturan, ortaya koyan ya da standardını belirleyen ülkelerin başında da ABD’nin geldiğini söylemek durumundayım. Bu nedenle, aradaki farkı kapatmanın ilk adımının önde olan ülkelerin başarılarını nasıl sağladıklarını ve sürdürebildiklerini yerinde görme olduğunu düşünüyorum.

ABD’de ne kadar kalmayı planlıyorsunuz? Türkiye’ye döndüğünüzde neler yapacaksınız?

Doktora sonrasında birkaç yıl kadar ABD’de bulunan araştırma laboratuvarlarında tecrübe edinmek istiyorum. Doktorada öğrendiklerimi pekiştirmek için iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Sonrasında ise Türkiye’ye dönüp, akademisyen olarak tecrübelerimi aktarmak istiyorum.YAPKO nedir?    

Yayın Araştırma ve Proje Koordinasyon Kurulu 2001 yılından beri faaliyette olan ve amacı İstanbul Ticaret Üniversite’nde yapılan projeleri desteklemek olan bir kurul. Kurul, bilimsel araştırma projelerinin yanı sıra, bilimsel etkinliklere katılmak isteyen akademisyenlere de destek veriyor. Aynı zamanda yayın teşvikleri ile akademisyenlerin çalışmalarını ödüllendiriyor. Kurul; üniversitede yapılacak olan bilimsel faaliyetlerin artırılması, niteliğinin yükseltilmesi ve bilimsel faaliyet sonuçlarının ulusal ve uluslararası yayınlara dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapmayı amaçlıyor. YAPKO, akademisyenlerin yanı sıra öğrenci projelerine de maddi katkı sağlıyor. Böylece bilimsel üretimin arttırılmasına katkıda bulunuyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Baz’ın başkanlığını yürüttüğü YAPKO’da her fakülte en az bir öğretim üyesiyle temsil ediliyor.