Kariyer Planlama

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Planlama Merkezi, öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak, onları mezuniyet sonrası iş hayatına çok yönlü hazırlamak ve onlara başarılı olacakları meslek seçimlerinde yol göstermek amacıyla kurulmuş bir birimdir.

Kariyer Planlama Merkezinin ana amacı; üniversite öğrencilerimizin kendi bilgi, beceri, ilgi ve değerlerine uygun işe yerleşmelerine yardımcı olmaktır.

Bu çerçevede;

 1. Kendini tanıma ve bu doğrultuda kariyer planlarını yapma konusunda farkındalık kazanmaları,
 2. İş alanları, bölümleri, sorumlulukları, sektörün evrenselliği ve bu boyuttaki geleceği hakkında bilgi edinmeleri,
 3. Sektör bazında gereken yetkinlik, donanım ve kişilik özellikleri hakkında farkındalık kazanmaları,
 4. Atölye çalışmaları ile yetkinliklerini geliştirmeleri,
 5. Yakın gelecekte önem kazanacak meslekler hakkında fikir sahibi olmaları,
 6. Kariyer planlama sürecinin aşamaları hakkında bilgi edinmeleri,
 7. Şirket, kurum veya kuruluşların İK yönetici veya temsilcileriyle üniversite içinde bir araya gelmeleri,
 8. Şirket ve kurum politikaları hakkında bilgi edinmeleri,
 9. Şirket ve kurumlardaki çalışma ortamları, koşulları, kariyer fırsatları ve sosyal haklar hakkında bilgi edinmeleri,
 10. Staj ve başvurularını şirket, kurum / kuruluşların ilgili birimlerine doğrudan iletebilmeleri,
 11. İş mülakatlarında kendilerini doğrudan tanıtabilmeleri,
 12. Mezuniyet öncesi, profesyonel anlamda iletişim deneyimi yaşamaları, konularında kişisel yetkinlikler kazandırmak ve iş hayatına güvenli & bilinçli bir adım atmalarını sağlamak 

ana hedefimizdir.

Kariyer Planlama Merkezimiz; bir yanda keşif sürecini yoğun bir biçimde yaşayan yeni mezun ya da mezun olma durumundaki öğrenciler ile diğer yanda da eleman arayan şirketlerin tanışma ve iletişim kurarak, her iki tarafın karşılıklı beklentilerinin daha gerçekçi hale gelmesini sağlamak amacıyla, her akademik yılın ilkbahar döneminde “Kariyer Etkinlikleri” düzenler.

Kariyer etkinliği ile, öğrencilerimiz; sektörler ve çeşitli meslek gruplarından temsilciler ve yöneticilerle  birebir görüşerek hem sektörel bilgi edinir hem de kampüs içerisinde mülakat yapma olanağı bulurlar. 

Kariyer Planlama Merkezi Olarak Planladığımız Aktivite ve Programlar;

 1. Kariyer Fuarı ve Kariyer Günleri, (İş hayatına yönelik sektör ve firma tanıtımı, öğrencinin iş başvurusu yapma ve işletmeleri tanıma çalışması)
 2. İnsan Kaynakları Çalışmaları, (İş yaşamına yönelik, mülakat teknikleri, cv doldurma, etkin iletişim teknikleri, beden dili, workshop çalışmaları)
 3. Seminer ve Konferanslar, (İş ve meslek hayatına yönelik uzmanlar ve liderler)
 4. Akademik verilere dayalı, öğrencilerin kariyer planlarına yönelik anket çalışması, (yılda 1 kez)
 5. Her yıl, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon eğitimleri,
 6. Mezunlara yönelik çalışmalar.