Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine!

22 Mart 2017 Çarşamba günü, OBS sisteminde ders almalar ile ilgili düzeltme yapılması için son tarihtir; bu tarihten sonra ders alma ile ilgili kesinlikle hiçbir işlem yapılmayacaktır.

Buna bağlı olarak önceki yarıyıllarda iki ayrı ders olarak okutulan FEF112 Physics –II dersini alan ve başarılı olan, ancak FEF122 Physics Lab II dersini almayan ya da başarısız olan öğrencilerin, Fakülte Yönetim Kurulunda alınan intibak kararına göre 2016-2017 bahar yarıyılında laboratuvar dersi yerine alan içi seçmeli bir ders alması gerekmekte; bu işlemi yapmıyanların Çarşamba gününe kadar ilgili Bölüm başkanlığına müracaat ederek ders seçimini yapmaları gerekmektedir. 


Mühendislik Fakültesi Dekanlığı