Biz Kimiz

Mütevelli Heyeti 

 İbrahim Çağlar İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

İbrahim Çağlar

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı


Ticaretin ve hayatın kampüsüne hoş geldiniz

Değerli genç arkadaşlarım,

İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne hoş geldiniz. 

Bu eğitim yılında da kapılarımızı size açarken, siz de hayata açılan bu kapıdan umutlu bir geleceğe adım atıyorsunuz.

Bizim tecrübemiz, sizin enerjiniz burada buluşuyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ailesine katılmanın size kazandıracağı en önemli özellik ticari hayatı yakından takip etmek olacak. O nedenle daha ilk adımda geleceğe yönelik farkı hissedeceğiniz için avantajlısınız.

Üniversitemiz 131 yıllık birikime sahip, Türkiye’nin ilk milli Odası İTO’nun varlığı daha güçlü.

Peki, bu güç size nasıl yansıyacak?

İstanbul Ticaret Odası 340 bin işadamının 81 farklı meslek gurubunda faaliyet gösterdiği bir kurum. Siz, bu 81 sektöre ve işadamlarına daha yakın olacaksınız. Böylece kariyeriniz için fırsat kapısını aralamanız daha kolaylaşacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin üç yerleşkesi de İstanbul’un merkezinde yer alıyor. Küçükyalı ve Sütlüce yerleşkelerimiz, ticaretin ve sosyal hayatın içinde.

Bu nedenle öğrenim görürken bir yandan da kent hayatının iklimini yaşayabileceksiniz. Siz İstanbul’la, İstanbul da sizinle yaşayacak.    

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin size getireceği en önemli olanaklardan biri de uluslararası değişim programı. Değişim programı size farklı ülkelerden farklı kültür ve insanları tanıma fırsatı verecek.

Uluslararası Ofisimiz 17 ülke ile eğitim köprüsü kurdu. Ayrıca Erasmus Programı ile her yıl birçok genç arkadaşımız eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında yapıyor. Bu eğitim size küresel seviyede düşünebilmeniz için inanılmaz bir tecrübe kazandıracak.

Hayatta küçük menteşelerin büyük kapıları açtığı söylenir. Sizlere sunduğumuz bu imkânlarla her birinizi gelecekte, büyük kapıları açacağımız yol arkadaşı olarak görüyoruz.  

Bu duygularla  ”Ticaretin ve hayatın kampüsüne hoş geldiniz” diyorum.


İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti

Ad-Soyad
Görev
İbrahim Çağlar Mütevelli Heyet Başkanı
Hasan Erkesim Mütevelli Heyet Başkan Vekili
Nazım Özdemir Mütevelli Heyet Üyesi (Raportör)
Şekib Avdagiç Mütevelli Heyet Üyesi
Atalay Şahinoğlu Mütevelli Heyet Üyesi
Atilla Yılmaz Mütevelli Heyet Üyesi
Avni Çelik Mütevelli Heyet Üyesi
Dr. Fatih Recep Saraçoğlu Mütevelli Heyet Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hayri Baraçlı Mütevelli Heyet Üyesi
İsmail Öncel Mütevelli Heyet Üyesi
Kenan Serhat Kalsın Mütevelli Heyet Üyesi
Ömer Özpehlivan Mütevelli Heyet Üyesi
Prof. Dr. İsmail Demir Mütevelli Heyet Üyesi
İstanbul Valisi Vasip Şahin Onursal Üye
Prof. Dr. Nazım Ekren Rektör


Rektörlük


 
Prof. Dr. Nazım Ekren
Rektör


Telefon : 444 0 413
Cep Telefonu : +90 (506) 987 45 45
e-posta : nekren@ticaret.edu.tr
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin kuruluş amacı: eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleri ile küresel ölçekte çağdaş eğitim ve araştırma yapmak ve ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktır.
 
Toplumsal hayatımızın her alanının yapısını ve ilişkiler sistemini biçimlendiren en önemli unsur, doğru ve yararlı bilgidir. Özgün düşüncenin, araştırmanın, yenilikçi ve girişimci anlayışın asıl kaynağı; üniversitelerin kazandırdığı en önemli katma değer olan bilgi ve beceri, çıktısı da bilgili ve becerili insandır. Bu anlayış çerçevesinde, Üniversitemiz; öğrencilerimizi değişen küresel koşullara uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaya, ülkemizin rekabet edebilir konum kazanmasına destek olmaya, toplumumuza yönelik hizmet ve faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürmeye özen göstermektedir.
 
Öğrenci odaklı eğitimi destekliyor, öğrenci dostu olmayı önemsiyoruz. Ancak, bunu evrensel akademik disiplin içerisinde, kararlı ve ilkeli anlayıştan vazgeçmeden, eğitim kalitesini düşürmeden gerçekleştirmenin, öğrencilerimiz için daha doğru ve yararlı olduğunun da bilincindeyiz.
 
Enformasyon teknolojileri, standart bilgiye ve veriye ulaşmayı önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. Artan rekabet baskıları ise, farklı bilgi üretmeyi, üretme yeteneğini kilit konuma getirmektedir. Kaliteli, standart dışı, farklılaşmış/farklılaştırılmış bilgi üretebilmeleri ve bu yeteneği kazanmaları, öğrencilerimize mukayeseli rekabet avantajı sağlayacaktır. Öğretim üyelerimiz derslerde işledikleri konuların, teorisini ve prensiplerini aktarmakta, bunların uygulanma yönüne ve şekline de değinmektedir. Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerimizi; dersliklerde, öğrenci danışmanlık işlemlerinde, staj seçiminde, öğrenci kulüplerinin etkinliklerinde bu çerçevede ele alıyor ve sunuyoruz. Öğrencilerimizin iş kurma/iş bulma alternatiflerini arttırmak amacıyla, yükseköğrenim sektöründe yeni konsept olarak, girişimci öğrenci yetiştirme (veya öğrencilere girişimcilik için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırma) kapasitemizi geliştiriyoruz. Üniversitemizi çağdaş, uygulamalı bilgi ve becerilerin gelişim merkezi haline getiriyoruz.
 
Küresel perspektifi ve kapasitesi olan bireylere sahip olmak, sadece gerekli bilgi ve beceriyi değil aynı zamanda evrensel akademik ve bilimsel dürüstlüğü, objektifliği, tarafsızlığı ve adil yaklaşımı da gerekli kılmaktadır. Gençler bu yetkinlik ve yetenekleri, örnekleri üniversitelerde öğrenmekte ve kazanmaktadır.  Üniversitemizde öğrencilerimizin bilimsel ve entelektüel kapasitelerini kaliteli formda artırmaya öncelik veriyoruz.
 
Uygulama ve araştırma merkezlerimizi, sektörel merkezlerimizi kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, toplumla ve sektörlerle, piyasalarla buluşma platformu olarak ele alıyoruz. Bu merkezler ile uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği protokolleri düzenleyerek küresel vizyonumuzu güçlendiriyoruz. Bu sistemleri, modelleri, mekanizmaları İstanbul Ticaret Odası ile birlikte uyguluyoruz.
 
Bilimsel araştırmaların, nitelikli yayınların, patentlerin, teknopark uygulamalarının arttırılması, sahip olduğumuz bilginin ve becerinin toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmete dönüşmesi yönündeki çabalarımız artarak devam etmektedir. Bu süreçte akademik faaliyetlerimizi, kamusal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edecek, akademik değerlerimizin zedelenmesine imkan vermeyecek en uygun bileşimdeki formda sunulmasının önemini, gereğini gözden kaçırmıyoruz.
 
Bilgi ve beceri kapasitesi yüksek akademisyenlerimiz, eğitim-öğretim kalitemizi, yayın, araştırma, proje üretme ve uygulama yetkinliğimizi artırmaktadır. Genç bir üniversite olmamıza rağmen, öğretim üyelerimiz ulusal bilim akademilerinde bizleri temsil etmektedir. Üniversitemiz kadrosunda olup bürokraside, siyasette, iş dünyasında, meslek ve sivil toplum kuruluşlarında görev üstlenmiş öğretim üyelerimiz bulunmaktadır. Benzer şekilde daha önce bu alanlarda görev almış, bilgi ve tecrübesi bulunan uzmanlar da akademik kadromuzda yer almaktadır.
 
Ülkemizin, bireylerimizin ve şirketlerimizin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için üniversitelerin kritik rol ve fonksiyonu bulunduğuna inanıyoruz. Bu rol ve fonksiyonumuzu etkin şekilde yerine getirmek için, üniversitemize içeriden ve dışarıdan sürekli yeniden bakıyor, yükseköğretim yaklaşımımızı sürekli güncelliyor, üniversitemizin kapasitesini ve performansını artıracak modeller üretiyoruz.Genel Sekreterlik


Prof.Dr. Murat Kasımoğlu
Genel Sekreter

Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, 100'ün üzerinde yatırım, küresel işbirliği, şirket satınalması ve birleşme projelerinde görev almıştır. 
 
New York, Hong Kong, Singapur, Dubai, Frankfurt, Londra ve Kuala Lumpur merkezli akademik, idari ve yatırım çevreleri ile ortak projeler yürütmüştür.
 
Eğitim, enerji, sağlık, teknoloji, mühendislik ve altyapı alanlarında birçok projenin idari süreçlerinin uçtan uca yürütülmesinde görev alan Kasımoğlu, bu süreçlerdeki çalışma ilkelerinin belirlenmesi, yapısal-yönetimsel incelemelerinin yürütülmesi ve başarılı bir şekilde sonlandırılmasında görevler üstlenmiştir.
 
Özellikle büyüyen ve hızlı bir şekilde gelişme gösteren şirketlerin süreçlerini yakından takip eden Kasımoğlu, üniversiteler, odalar, finans kuruluşları ve SKT’lar ile yakın işbirliği içerisinde çalışma mimarileri geliştirmekte ve bunların aksiyona dönüştürülmesini sağlayarak üniversite-iş dünyası ilişkilerinde etkin, verimli ve sürdürülebilir süreçleri yönlendirmiştir. 
 
Murat Kasımoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesinde öğretim üyesi olarak Şirketlerin Stratejik Yönetimi üzerinde dersler vermekte ve araştırma projeleri yürütmektedir.
 
İstanbul Küresel Finans Merkezi Altyapı projesinde koordinatör olarak görev alan Profesör Kasımoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde doktorasını 1998 yılında tamamlamış ve 2009 yılında da Profesör olmuştur.
 
Amerika, Hong Kong, Singapur, Malezya, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya gibi ülkelerdeki üniversiteler ve iş dünyası ile işbirliği anlaşmaları ve ortak projeler geliştiren Kasımoğlu, teori ve pratiği küresel ölçekte birleştiren çalışmaların gelişmesine katkı sağlamaya devam etmektedir


Adnan Eceviş
Genel Sekreter Yrd.
Ömer Faruk Güngördü
Genel Sekreter Yrd.
1979 yılında doğan Adnan Eceviş, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Öğrenimine Selçuk Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler üzerine Yüksek Lisans mezuniyetini tamamlayarak devam etti. İş hayatında sırası ile Türksat A.Ş bünyesinde  Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Müşteri İlişkiler Direktörlüğü, Türk Telekom Grubu AssisTT A.Ş’de İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerinde bulundu. İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde Strateji Geliştirme Direktörü ve Kurumsal İletişim Direktör Vekilliği’nin akabinde 06.02.2015 tarihi itibariyle Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
1990 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak iş hayatına başlayan Güngördü  daha sonra MSB. İstanbul İnşaat Emlak Başkanlığında görevine devam etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ Genel Müdürlüğünde farklı idari basamaklarda görevler üstlenmiş ve projeler yürütmüştür. Son olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde, müdür, daire başkanı ve genel müdür yardımcılığı vazifelerinde bulunmuştur. Paradan altı sıfır atılması, YTL’den TL’ye geçiş, e-pasaport projesinin hayata geçirilmesi ve e-devlet projeleri gibi bir çok önemli projede, idari ve teknik olarak görevler üstlenen Güngördü, kamu ve özel sektörde proje yönetimi, organizasyonu ve süreçlerin planlanmasında üst düzey deneyim sahibidir.