QR Kod Kitabı, Hibrit İletişim Teknolojileri Alanına Öncülük Yapıyor

Haber Tarihi: 14.03.2017
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celalettin Aktaş’ın “The Evolution and Emergence of QR Codes” başlıklı kitabı Cambridge Scholar & Publishing tarafından yayınlandı. Kitap, dünyada giderek önem kazanan ve ülkemizde üzerinde henüz yeterince araştırma yapılmamış ve az bilinen önemli bir konuyu ele alıyor


Kitap, QR Kodu, iletişim teknolojilerinin ve yeni medyanın, teknik ve ekonomik temelleri çerçevesinde inceleyerek, QR kodun kullanım alanlarını ve kullanımının sınırlılığını göstererek iletişim teknolojileri araştırmalarına öncülük ediyor.


“QR Kod ile Dijital ve Tipografik Kültür Birlikte Yaşayabilecek”

QR Kodu, (Quick Response Code – Hızlı Yanıt Veren Kod) hem dijital hem de analog teknolojilerin birbirine yakınsamasını sağlayan, yeni bir iletişim aracı olarak tanımlayan Prof. Dr. Celalettin Aktaş, QR kodun enformasyon ve iletişim teknolojileri ile mobil teknolojilerinin kombinasyonu olan yeni bir medya olduğuna dikkat çekmektedir. 

Aktaş bu yeni medyayı şu şekilde anlatmaktadır: ”QR Kod, dijital ve analog teknolojilerinin beraberce kullanılabileceği ortamları iletişim bilimcilerin hizmetine sunmaktadır. Artık sadece dijital veya analog iletişim araçları yoktur. QR kod günümüzde, ticari takip sistemlerinden, eğlenceye, ürün pazarlamasından mağaza içi ürün etiketlerine geleneksel gazete, kitap yayıncılığından web sitelerine kadar çok geniş bir alanda kullanılabilmektedir. 


“Ticaret Gazetesi’nin QR Kod Uygulaması İnceleniyor”

Yazar, QR Kod’un geleneksel mecralarda nasıl kullanıldığına dair çeşitli analizler yaparak bu teknolojinin analog ve dijital mecralar arasında nasıl köprü kurduğunu kapsamlı bir şekilde anlatıyor. İstanbul Ticaret Odası’nın yayını olan Ticaret Gazetesi’nin QR Kod uygulaması örnek çalışma olarak inceleniyor. QR kod teknolojisi sayesinde geleneksel iletişim araçları olan gazete, dergi ve kitabın dijital teknolojiler ile bütünleşmesini mümkün kılmaktadır. Hem dijital kültür hem tipografik kültür birlikte yaşayabilecektir. Gelecek yıllarda hibrit iletişim araçları medya sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olacaktır.”


“QR Kod, Enformasyona Doğrudan Erişim Sağlıyor” 

Kitap üç temel amaç çerçevesinde literatüre önemli bir katkı sağlıyor: Yazarın birincil amacı, QR Kod teknolojisi ile ilgili temel bilgilerin, iletişim teknolojilerinin ve yeni medyanın teknik ve ekonomik temelleri çerçevesinde literatüre kazandırılmasıdır. İkincil amacı, “QR Kodun temel kullanım alanlarının ve sınırlılıklarının ortaya konulması ve QR Kodun yaygınlaştırılmasının önündeki potansiyel engellerin ortadan kaldırılabilmesine yönelik çözüm önerileri sunmaktır” üçüncül amacı ise, iletişim teknolojilerinin hibritleşmesinin, toplumsal kültürün hibritleşmesinde oynadığı rolün irdelenmesi olarak belirlenmiştir. 

Yazar, bu amaçlar çerçevesinde kitapta, QR kodun kullanım alanının yaygınlaşması için çözüm önerileri formüle ediyor. Aktaş, QR kod teknolojisinin enformasyona erişim ve enformasyonun geri çağrılması kültürünü tamamen değiştireceğini belirterek QR kodun arama motorlarını pas geçerek enformasyona doğrudan erişmesi ve enformasyonu geri getirebilme özelliğine sahip olmasının devrim niteliğinde bir gelişme olduğunu kaydediyor. 

“Yüksek Kapasitede Veri Depolamaya İmkân Sağlıyor”

Yazar, QR kodun temel özelliklerini şu şekilde açıklıyor: “tarayıcılar tarafından kolaylıkla okunabilmesi amacıyla Denso Wave tarafından 1994 yılında geliştirilen bir tür iki boyutlu semboldür. QR kod hem yatay, hem de dikey yönde enformasyon taşıyabilme yeteneğine sahip iki boyutlu matris bir barkod olmasına rağmen, tarayıcılar tarafından kolaylıkla yorumlanabilmesi amacıyla bir sembol olarak kullanıma sokulmuştur. QR kodlar yüksek hızda taranabilme özelliklerinin yanı sıra yüksek kapasitede veri kodlayabilme özellikleriyle de konvansiyonel kodlardan ayrışmaktadır.”

“Hibrit İletişim Geleceğin İletişim Teknolojisi Olacak”

Prof. Dr. Celalettin Aktaş, QR kodun fonksiyonel özelliklerini ise şu şekilde sıralıyor: “Gerçek dünya ile sanal dünya arasında bir köprü görevi görmektedir. Çevrim içi enformasyona anında erişim imkânı vermektedir. Enformasyona erişimde mekânsal sınırlılıkların aşılmasını sağlamaktadır. Kodlanmış enformasyonu açığa çıkartmaktadır ve kolaylıkla oluşturulabilmektedir.

Aktaş, iletişim bilimcilerin dijital ve analog iletişim teknolojileri arasında bir köprü vazifesi gören QR kodların kullanımı üzerinde hem niceliksel hem de niteliksel çalışmalar yapması gerektiğini belirterek, gelecek günlerde akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanımın daha çok yaygınlaşacak olması hibrit iletişim araçlarının iletişim sektörü içindeki konumunu kuvvetlendireceğini vurgulamaktadır.