Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS Seviye Dönem
ULT336 Tüketici Davranışlarında Kültürlerarası İncelemeler 3 0 3 5 Lisans 6
Dersin Türü Alan İçi Seçmeli Başlangıç Tarihi 24.02.2014
Eğitim Dili Türkçe Bitiş Tarihi 04.06.2014
Öğr.Üyesi/Görevlisi Kurumu/Bölümü
Öğr. Üy. Tel E-posta
Dersin Amacı Tüketici davranışı ile ilgili temel kavramların verilmesi ve Tüketici Satınalma Sürecinin anlaşılması,tüketici davranışı teorilerinin güncel uygulamalarının anlaşılması,kültürün bireylerin satınalma davranışı üzerindeki etkisi; etnosentrik geocentrik bakış acısıyla uluslararası tüketici davranışı
Dersin İçeriği Ekonominin işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri; pazarlamada tüketici davranışının yeri ve önemi; tüketici davranışı genel modeli; psikolojik faktörler: öğrenme ve bellek; güdüleme ve ilgilenim, algılama, tutum, kişilik, benlik ve yaşam biçimi; sosyo kültürel faktörler: grup, aile, kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, sosyal sınıf, kültür; tüketici satın alma süreci; toplum ve tüketici davranışı; tüketicinin korunması be tüketici bilinci; tüketici haklarını korumaya yönelik yasa ve kuruluşlar; çevre koruma ve tüketici bilinci; tüketici eğitimi. kültürlerarası incelemeler.
Dersin Kitabı Yavuz Odabaşı & Gülfidan Barış, Tüketici Davranışı M. Solomon, Consumer Behavior Akademik makaleler, güncel dergi ve gazete haberleri
Ders Materyali Bilgisayar, beyaz tahta, projeksiyon
Yardımcı Kaynaklar Euromonitor veri tabanı raporları EBSCO veri tabanı EMERALD veri tabanı PROQUEST Veri tabanı
Öğretim Yöntemleri Konuların anlatımı, power point şeklinde sunum, güncel haberlerle teorik dersi pekiştirme, öğrenci sunumları
Haftalık İçerik
HAFTA KONULAR
1.Hafta Tüketim olgusu ve tüketici davranışı- genel kavramlar ve ilgili teoriler
2.Hafta Tüketim olgusu ve tüketici davranışı- genel kavramlar ve ilgili teoriler
3Hafta Kültür ve alt kültürler- teori ve uygulamalar
4.Hafta Kültür ve alt kültürler- teori ve uygulamalar
5.Hafta Uluslararası ticarette tüketici davranışı modelleri
6.Hafta Uluslararası ticarette tüketici davranışı modelleri
7.Hafta Tüketici satınalma davranış süreci- sosyokültürel ve diğer etkiler
8.Hafta Vize
9.Hafta Kültür,tüketici davranışı ve pazarlama yönetimi ilişkisi -Akademik makalelerin tartışılması
10.Hafta Kültür,tüketici davranışı ve pazarlama yönetimi ilişkisi -Akademik makalelerin tartışılması
11.Hafta Kültür,tüketici davranışı ve pazarlama yönetimi ilişkisi -Akademik makalelerin tartışılması
12.Hafta Öğrenci sunumları- vaka çalışmaları
13.Hafta Öğrenci sunumları- vaka çalışmaları
14.Hafta Öğrenci sunumları- vaka çalışmaları